Ungeråd - Aktiviteter

23. nov 2018

Årsmøder og Kongres 2018

Ungdomsringens årsmøder og kongres Fredag og lørdag 23.–24. november 2018 Kære medlemmer i Ungdomsringen Der indkaldes hermed til kongres i...

Brandbjerg Højskole, Vejle

Se alle kurser, events og arrangementer her


Ungeråd

 
Det er super fedt at være i Ungerådet!
Vi er klubmedlemmernes talerør i Ungdomsringen.
Vi er sparringspartner for Ungdomsringens medlemmer og samarbejder med andre ungdomsorganisationer.
Vi bestræber os på at være aktive til Ungdomsringens egne arrangementer og ved at have en politisk profil.
 Formålet er at sikre de unges stemme i Ungdomsringen igennem deltagelse i Landsrådet og ved at lave aktiviteter for medlemmerne.
 
Hvem er i Ungerådet
Valgte medlemmer fra Ungdomsringens medlemsklubber: 10 medlemmer og et antal suppleanter. På regionsgeneralforsamling i efteråret vælges kandidaterne ind i Ungerådet. Der vælges samtidig fem ungerådsmedlemmer til Landsrådet, en fra hver region. På Kongressen sidst i november vælges en formand og en næstformand. Ungerådsmedlemmerne sidder for 2 år ad gangen.
 
Møder
Der afholdes 4-5 møder hen over året samt Ungdomsringens kongres og Ungesamling sidste weekend i november.
Ungerådsmøderne afholdes i Odense. De unge sørger selv for at tage tog eller bus fra deres bopæl til Odense, hvor de mødes med ungerådskoordinatoren.
Ungerådskoordinatoren har ansvaret for de unge, når de ankommer til Sekretariatet frem til ungerådsmødet er slut, hvor de tager tog eller bus hjem. Under ungerådsmøderne sover Ungerådet på Cab Inn, hvor Ungerådskoordinatoren også overnatter. Ungerådsmøderne er et mødeforum, men også et forum, hvor de unge er sammen og lærer hinanden at kende. Derfor tilstræbes det, at alle unge deltager og overnatter samme sted.
 
Aktiviteter
Ungerådet deltager i Ungdomsringens aktiviteter ved at afholde konkurrencer, stå i stand, være dommere, lave interviews, præsentere fra scenen eller lignende. Ved aktiviteterne deltager ungerådskoordinatoren. De unge deltager i Ungdomsringens aktiviteter alt efter tid og interesse.
 
Hvordan kommer man i Ungdomsringens Ungeråd
Der afholdes generalforsamling i hver region i september eller oktober måned. Du skal møde op til generalforsamlingen og stille op til en af ungerådsposterne.
 
 

Billeder fra Folkemøde 2015