Demokratisterne

 
Kursus for unge i ”ung til ung” formidling af demokrati
Et af omdrejningspunkterne for Ungdomsringens arbejde er demokrati. Vi er en demokratisk opbygget forening, hvor udbredelsen af den demokratiske samtale og kendskab til demokratiet generelt blandt unge er højt prioriteret. Flere undersøgelser viser at unge ikke tager så stor del i demokratiet som tidligere. Særligt ikke når de når valgretsalderen, hvor valgdeltagelsen blandt de unge er markant lavere end hos den øvrige befolkning.
 
Konceptet
Da demokrati blandt unge er en mærkesag for Ungdomsringen, har vi taget initiativ til projektet ”Demokratisterne”. Ideen til konceptet er hentet fra Sexsualisterne. Her har unge i mange år fortalt andre unge om seksualitet, kønssygdomme osv. Demokratisterne er også ung til ung formidling, bare med demokrati som emne.
Ungdomsringen sigter mod at finde mindst et hold Demokratister fra hver region, således at alle klubber og ungdomsskoler i hele landet kan få tilbuddet om at få besøg af et hold Demokratister.
 
Formål
Formålet med projektet er at uddanne unge i Ung til Ung-formidling om demokrati, således at de kan undervise andre unge fra f.eks. klubber, ungdomsskoler eller folkeskoler i demokrati.
 
Skal din klub eller ungdomsskole have Demokratister? – Og hvad kræver det?
Hvis I mener, at demokratiseringen af ungdommen er vigtig og synes, at projektet lyder interessant, så skal jeres klub eller ungdomsskole have et hold Demokratister.
For at være med i dette spændende projekt er der nogle krav til jer som klub/ungdomsskole.
I skal:
  • Kunne stille med 4-5 unge, der har mod på at snakke med andre unge om demokrati. De unge skal have interesse for demokrati og have lysten til at formidle deres viden til andre unge. Det er ikke et krav, men det vil være en klar fordel, hvis de unge har en grundlæggende viden om, hvordan det repræsentative demokrati fungerer i Danmark.
  • De unge skal kunne deltage i en uddannelsesweekend.
  • De unge skal være parate til og have tid til at tage ud i deres nærområde til klubber, ungdomsskoler, folkeskoler eller andre steder og fortælle om det, de har lært på uddannelsesweekenden og indgå i dialog med andre unge.
  • Den ungdomsskole eller klub, der er hjemsted for et hold Demokratister skal facilitere, når Demokratisterne skal ud og undervise andre unge. Dvs. at der skal være en eller flere medarbejdere, der kan være tovholder på projektet.  
 
Kursets indhold
På kurset vil de unge blive undervist i emner som:
Grundlæggende demokrati
Hvorfor er det repræsentative demokrati vigtigt?
Tal og facts om demokrati i Danmark
Kommunikation og formidling
Hvad skal I fortælle, hvorfor og hvordan
 
 
Materiale
Efter kurset vil de unge få et kompendium med noter fra undervisningen, tal og fakta, inspiration til hvordan et oplæg kan struktureres, samt gode råd og vejledning om formidling.
Det vil ligeledes være muligt at få plakater og foldere, som kan bruges i forbindelse med information om Demokratisterne til brug i lokalområdet.
 
For mere info kontakt Titte D. Randvig på mail tir@ungdomsringen.dk