Street Soccer

 
DGI og Ungdomsringen arbejder på at etablere street-aktiviteter i Danmark.
Dette tager udgangspunkt i en organisering af det selvorganiserede, uden at skabe en spændetrøje for de unge. Gennem samarbejde med relevante aktører (fritids- og ungdomsklubber samt Ungdomsskoler) skal der leveres en attraktiv ramme med fokus på at prøve at få de unge selv til at drive aktiviteten. Med dette fokus tænkes lokale unge ildsjæle ind som rollemodeller for andre unge i nærområdet – her er et samarbejde med institutioner i lokalområderne essentielt.
 
Hvorfor er det spændende
Gadeidrætten tiltrækker i større grad nutidens unge med en anderledes mere fri tilgang til at være aktiv og et socialt rum, der inviterer til spontane kreative udfoldelser i storbyens usminkede byrum. Gennem udnyttelse af allerede eksisterende faciliteter i byrummet, aktivitetsudvikling i lokalområder og involvering af byens unge kan gadeidrætten skabe grobund for en ungdomskultur, en livsstilskultur, hvor bevægelse og fysisk aktivitet bliver en integreret del af det at være ung.
 
Hvad gør vi
For at kunne bidrage til en positiv udvikling af nærområdet og involvering af områdets unge gennem etablering af street-aktiviteter, udbyder DGI i samarbejde med Ungdomsringen og DGI Gadeidræt en StreetMentor-uddannelse målrettet unge lokale ildsjæle med interesse for street-aktiviteter. Vi holder kursets udgifter på et minimum, som dækker de faktiske omkostninger, så det bliver så billigt som muligt at sende de unge af sted på uddannelsen.
 
 

DGI’s StreetMentor-uddannelse

DGI udbyder, i samarbejde med Ungdomsringen og DGI Gadeidræt, en StreetMentor-uddannelse målrettet unge lokale ildsjæle med interesse for street-aktiviteter. I teams af to uddannes de unge (18-25 år) til at varetage opgaven som StreetMentor på en multibane (el. lign.) i nærområdet.

Hvad er det
Uddannelsen består af tre moduler (3 x 5 timer) og kommer vidt omkring og klæder de unge godt på gennem emner som trænings- og turneringsplanlægning, instruktionsteknik, den gode træner, konflikthåndtering, PR m.m.
 
Hvad får man ud af det
Ved endt uddannelse får hvert StreetMentor-team udleveret et StreetKit, der indeholder alt nødvendigt udstyr (taske, kegler, veste, bolde, fløjter og pumpe). Desuden får hver StreetMentor sit eget street-gear (t-shirt + shorts). Hoodies kan tilkøbes.
Hvert team får ansvar for ugentlige træningssessions (to timers varighed) på den lokale multibane (el. lign.). Desuden får de ansvar for kontakten med de unge deltagere i tæt samarbejde med en kontaktperson fra den tilhørende ungdomsklub. De nyuddannede StreetMentors vil også løbende blive inddraget i arbejdsopgaver som eventudvikling og aktivitetsarrangementer i forbindelse med bl.a. lokale derbys (mini-turnering imellem områderne).