Seminar om friluftsliv i den åbne skole og i understøttende undervisning


30. nov 2017 / 09:30 - 16:00
På Skibhusskolen Odense i samarbejde med Ung Odense og Grejbank FYN

Seminar

Klubber og Ungdomsskolers pædagogiske tilgang til friluftsliv i den åbne skole og i understøttende undervisning

Indhold:           

Inspirationsdagen skal afdække allerede igangværende ”best practice” om, hvordan Ungdomsskoler og klubber arbejder med friluftsliv ind i og i samarbejde med folkeskolen, samt give inspiration til ungdomsskoler og klubber, der ikke er kommet så langt endnu.

Der er oplæg fra Friluftsrådet om deres store projekt ”friluftsliv i skolen”, som netop er sat i gang i foråret 2017.

Der vil være en række oplæg fra Ungdomsskoler/ klubber over hele landet, som deler ud af deres helt aktuelle erfaringer med samarbejde med folkeskoler om og med friluftsliv.

Oplæggene vil spænde bredt fra ”skolepakker”, samarbejde omkring projektet ”friluftsliv i skolen”, kurser i friluftsliv for lærere og pædagoger, valgfag ind i Folkeskolen m.m.m.

Vi håber seminaret kan genererer gode idéer til videre arbejde for ungdomsskoler og klubber fremover.

Program:

9.30:                  
Kaffe og brød

10.00-10.05     
Velkomst ved en repræsentant fra Ungdomsringen

10.05-10.40:    
Jakob Arendrup Nielsen Friluftsrådet
Kort oplæg om Friluftsrådets projekt ”Friluftsliv i skolen”, hvor der deltager 15 skoler fra hele landet. Derudover en præsentation af Friluftsrådets hjemmeside ”friluftsliv i skolen”

10.40-11.10:    
Ejerslykkeskolen, Odense, om at deltage i ”friluftsliv i skolen” og at samarbejde med Ung Odense / grejbank FYN

En af de 15 udvalgte folkeskoler som deltager i Friluftsrådets projekt ”Friluftsliv i skolen”. Tankerne bag deltagelsen og samarbejdet med Grejbank Fyn præsenteres. (Friluftslærere fra Ejerslykkeskolen)

11.10-11.40:    
Per Christensen og Vagn Adler Sørensen, Ung Odense / grejbank FYN

Vi har i 3 år samarbejdet med 6-7 folkeskoler og 10.klassescentre om valgfag i friluftsliv. Om muligheder og udfordringer i samarbejdet.

11.40-12.10:    
Oplægsholder bliver snarest præsenteret.

Valgfagssamarbejde med folkeskole

12.10-12.55:    
Frokost

12.55-13.40:    
Friluftsaktivitet

En simpel og let tilgængelig aktivitet hvor alle kan være med. Inspiration til hvordan man kan lave friluftsaktiviteter i et ukendt område til uden meget forberedelse. (Vagn Adler Sørensen)

13.40-14.10:    
Per Dahlstrøm, Vesterbro Ungdomsgård

Klubforsøgsprojekt på Vesterbro; Klubforsøg med den åbne skole

14.10- 14.40:   
Christoffer Søe, Ungdomsskoleleder på Dragør US

Dragør Kommune har ved Ungdomsskolen ansat en naturvejleder og en frilufts-vejleder, som underviser i folkeskolen. Vi har lavet en fast læseplan fra 0.-10. Kl i udeliv, så alle elever møder os hvert år - i snit 3 gange pr. år. Desuden underviser vi lærere og pædagoger i udeskole m.m., og uddanner dem til fx kajak og klatreinstruktører, så de på egen hånd kan tage eleverne med ud i naturen. Vi har en grøn grejbank ved skoven og en blå grejbank ved havet, som alle lærere og pædagoger kan bruge uden kursus. Alt er finansieret via forvaltningen, så det er "gratis" for skolerne.

14.40-15.10:    
Lars Mosgaard. Fåborg-Midtfyn US

Ungdomsskolen i Faaborg – Midtfyn Kommune tilbyder undervisning i friluftsfag og samarbejder herom, med både friskoler og folkeskoler. En koordinator i ungdomsskolen aftaler, planlægger og evaluerer forskellige forløb for skolernes overbygning. Ungdomsskolen finansierer og tildeler skolerne undervisningstimer efter en fordelingsnøgle. Det er fortrinsvis ungdomsskolen, der tilvejebringer udstyr, instruktører og rammer.
Der er erfaringer med afvikling af flere forskellige samarbejder, tilbud og forløb.

15.10-15.40:    
Palle Sanderhoff, Skanderborg US

Skanderborg Ungdomsskole tilbyder skolepakker til kommunens folkeskoler, hvor skoleklasser kan komme og få en dag med friluftslivsaktivitet (kajak, MTB, GPS, teambuilding mv.)eller andet. Tilbuddet er gratis for skolerne. Hvorfor gør ungdomsskolen det og hvad får de ud af det. Kort sagt, hvad er erfaringerne?

15.40-16.00:    
Kort opsamling på dagen og en kort intro til en spørgeskemaundersøgelse i Ungdomsringen om fremtiden for arbejdet med natur og friluftsliv

Praktisk information:

Sted: På Skibhusskolen Odense i samarbejde med Ung Odense og Grejbank FYN

Hvornår: Den 30. november 2017

Tidspunkt: Kl. 10-16 med kaffe og brød fra kl. 9.30

Pris: 200 kr.

Tilmeldingsfrist: Senest den 23. november (elektronisk via Ungdomsringens hjemmeside)

Nærmere information og spørgsmål til naturvejleder Lars Borch på larsborch@tdcadsl.dk eller på tlf. 21600302


Vil du vide mere?
Søren Elmkær
Søren Elmkær
Konsulent aktiviteter
Region Nord og Sjælland
30 92 21 67
sel@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk