Rollespil


Rollespil Live Event

Ideen er at synliggøre rollespil som aktivitet i Ungdomsringens medlemsklubber. Samt inspirere ”ikke” -rollespilsinteresserede til deltagelse i en ny aktivitet.

Hvorfor rollespil?

Rollespil er et pædagogisk redskab, som bruges af klubber landet over. ALLE kan deltage og erfaringerne fra klubberne viser, at det er god måde at skabe relationer på iblandt mange forskellige typer af unge.

Rollespil handler om samarbejde og kan ligeledes åbne mulighed for at give svage unge en mulighed for deltagelse i et fællesskab med andre unge med samme interesse.

Mere info

Kontakt Martin Schouw