Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark 2018


4. okt 2018 / 17:00 - 20:30
Stenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr. Vildstrup, Nr. Bjært, 6000 Kolding

Syddanmark:

Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark 2018

4. okt 2018 / 17:30 - 20:30

Stenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr. Vildstrup, Nr. Bjært, 6000 Kolding

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 01. oktober til mol@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 13. september kl. 17.00 til mol@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal.

Gratis deltagelse i Ungdomsringens årsmøde og kongres

Temaet i år er ”stærkere fællesskaber”. To dage fyldt med faglige oplæg, debat, netværk og fællesskab. Delegerede valgt på generalforsamlingen deltager gratis. Kongressen finder sted den 23.-24. november 2018. Klik her for mere information.

Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.

Fagligt oplæg før generalforsamlingen

Ud over den ordinære generalforsamling har vi inviteret Center for Ludomani til at komme med et oplæg om unge, gaming og gambling. Om oplægget skriver Center for Ludomani:

96% af alle unge drenge gamer. Det betyder, at computerspillet nu er så stor en del af ungdomslivet, at det ikke er til at komme udenom. Alligevel er der mange voksne – både forældre og fagprofessionelle – der ikke er helt med på, hvad computerspillet er, kan og hvad man skal være opmærksom på. Det er en skam, for det er vigtigt, at de voksne både viser interesse og sætter gode rammer! Med interessen for computerspillet kommer ofte også en interesse for gambling. Gambling og ludomani bliver tit forvekslet med gaming, og det hele bliver noget rod for både voksne og børn.

Program

17.30 - 18.00: Aftensmåltid (tilmelding påkrævet)

18.00 - 18.45: Fagligt oplæg ved Center for Ludomani

18.45 – 19.00 Oplæg fra næstformand i Ungdomsringen, Lars Holme

19.00 - 19.15: Pause med kaffe og kage

19.15 - 20.30: Generalforsamlingens officielle punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

    a.Godkendelse af formandens beretning

4. Øvrige beretninger

5. Fremlæggelse af regnskab

    a.Debat af regnskab

    b.Godkendelse af regnskab 

6. Indkommende forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 6-8

    (hver kommune har ret til minimum én plads i bestyrelsen, jvf. § 9.stk 7)

9. 1 Ungerådsmedlem (kun i lige år)

10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)

11. Valg af to revisorer

12. Valg af to revisorsuppleanter

13. Valg af 20 kongresdelegerede og suppleanter

14. Eventuelt

På valg:

Landsrådsmedlem skal vælges for en 2-årig periode

1 suppleant for landsrådsmedlemmet skal vælges for en 2-årig periode.

Økonomiansvarlig skal vælges for en 1-årig periode.

Ungerådsmedlem, som ikke er landsrådsmedlem, skal vælges for en 2-årig periode.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen på tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.


Vil du vide mere?
Morten Larsen
Morten Larsen
Regions- og Netværkskonsulent
Region Syddanmark
30 92 21 60
mol@ungdomsringen.dk