Regionsgeneralforsamling - Region Sjælland 2021


7. okt 2021 / 17:00 - 20:00
Kalundborg Ungdomsskole, Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg (Sjælland)

Dato: 7. oktober 2021, klokken 17:00 - 20:00

Sted: Kalundborg Ungdomsskole, Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg
 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning vil vi gerne at I tilmelder jer til spisningen. Tilmeldingen skal ske senest den 8. september til sel@ungdomsringen.dk.
 

Program:

17:00 Aftensmåltid og hyggeligt samvær - tilmelding påkrævet
 

18:00 Generalforsamlingens officielle punkter inkl. pause med kaffe og kage:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
  1. Landsrådmedlemmets beretning?
  2. Ungeråds beretning?
 5. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. §9, stk. 6-8
  1. 1 Formand
  2. 1 Næstformand
  3. 1 Økonomiansvarlig
  4. 1 Ungerådsmedlem som også er Landsrådsmedlem
  5. Kommunerepræsentanter
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter for ungerådsmedlemmet som også er Landsrådsmedlem
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Valg af kongresdelegerede og suppleanter
  Hvis du vælges som delegeret, deltager du gratis i hele Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2021. Læs mere på ungdomsringen.dk.
  Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn til konsulent Søren Elmkær på mail:
  sel@ungdomsringen.dk. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.
 13. Eventuelt

20:00 Tak for i aften.

 

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 16. september kl. 17:00 til sel@ungdomsringen.dk.

 

Indstillinger af kandidater til valg af Formand skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen og er en forudsætning for at være valgbar til posten. Navnene på de indstillede kandidater udsendes sammen med dagsorden.
 

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal. 
 

I år rykker Ungdomsringens Årsmøde og Kongres ind på Legoland Hotel og Conference Center. Vi glæder os til nogle spændende dage og håber, at du – ung som voksen – vil lade dig inspirere af spændende oplægsholdere, og har lyst til at debattere og bringe dine erfaringer og perspektiver ind på Ungdomsringens Årsmødet og Kongressen 2021.

                  

Ungdomsringens Årsmøde og Kongres afholdes den sidste weekend i november 2021. Læs mere på ungdomsringen.dk.

 

På vegne af bestyrelsen i Ungdomsringen Region Nordjylland;

- Steen Krogdahl, formand

 

 

 


Vil du vide mere?
Søren Elmkær
Søren Elmkær
Konsulent aktiviteter
Region Nordjylland og Sjælland
30 92 21 67
sel@ungdomsringen.dk