Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland 2018


26. sep 2018 / 18:00 - 20:30
Silkeborg Ungdomsskole Oslovej 2, 8600 Silkeborg

Midtjylland:

Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland 2018

26. sep 2018 / 18:00 - 20:30

Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg​

Kære medlem af Ungdomsringens Region Midtjylland

Ungdomsringen er styret af medlemmerne. Derfor er de årlige regionsgeneralforsamlinger din mulighed for at få indflydelse på, hvad Ungdomsringen skal arbejde med i fremtiden.

Jf. Ungdomsringens vedtægter §9 stk. 4 skal Ungdomsringens fem regioner afholde generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober.

Som medlem af Region Midtjylland indkaldes du hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted:

Dato:  Onsdag den 26. september

Tid:     Kl. 17.30 – 21.00

Sted:  Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg

Program:

17.30 – 18.00: Check-in og aftensmad (tilmelding senest 21.9.)

18.00 – 19.30: Ordinær Generalforsamling

1.      Velkommen og valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

         a. Fremlæggelse og debat

         b. Godkendelse af formandens beretning

4.      Øvrige beretninger

         a. Ungerådet og Midtjyllands UngeEventgruppe 

5.      Økonomi

         a.      Fremlæggelse og debat af regnskab

         b.      Godkendelse af regnskab 

6.      Indkommende forslag 

7.     Fremtidigt arbejde

8.      Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5

         a.    Valg af landsrådsmedlem (2-årig)

         b.    Valg af suppleant til landsrådsmedlem (2-årig)

         c.     Valg af økonomiansvarlig (1-årig)

         d.     Valg af ungerådsmedlem/landsrådsmedlem (1-årig)

         e.     Valg af ungerådsmedlem (2-årig)

         f.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9.      Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet/landsrådsmedlem

10.   Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet

11.  Valg af 2 revisorer

12.   Valg af to revisorsuppleanter

13.   Valg af 28 kongresdelegerede og suppleanter

14.   Eventuelt

Kl. 19.30-21: Oplæg om ”unge, gaming og gambling” ved Center for Ludomani.

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer, af hensyn til lokalestørrelse og bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 21. september til tir@ungdomsringen.dk/ mobil 30 92 21 68.

Få indflydelse: 

Vi håber, at du vil være med til at udvikle Ungdomsringen ved at deltage i regionsgeneralforsamlingen.

Vi håber også på, at nye unge og voksne synes, at det kunne være interessant at deltage i det gode og spændende bestyrelsesarbejde vi har i region Midtjylland og opfordrer alle kommuner at deltage med voksne og unge repræsentanter.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 4. september kl. 18.00 til tir@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for opstilling til landsrådsmedlem.

Dagsorden med indkommende forslag, regnskab samt kandidater til landsråd udsendes pr. mail til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål eller ønske at vide mere om bestyrelsesarbejde og ungeråd, så kontakt regionskonsulent Titte Randvig på tlf. 30 92 21 68 eller tir@ungdomsringen.dk.


Vil du vide mere?
Titte B. Randvig
Titte B. Randvig
Udviklingskonsulent
Kursusudvikling, Region Midt
3092 2168
tir@ungdomsringen.dk