Regionsgeneralforsamling - Region Midt 2021


5. okt 2021 / 17:00 - 20:30
Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg (Midtjylland)

Dato: 05. oktober 2021, klokken 17:00 - 20:30

Sted:  Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg
 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning vil vi gerne at I tilmelder jer til spisningen. Tilmeldingen skal ske senest den 28. september til mvs@ungdomsringen.dk
 

Program:

17:00 Aftensmåltid og hyggeligt samvær - tilmelding påkrævet

 

18:00 Generalforsamlingens officielle punkter inkl. pause med kaffe og kage:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
  1. Landsrådsmedlemmets beretning?
  2. Ungeråds beretning?
 5. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. §9, stk. 6-8
  1. 1 Formand
  2. 1 Næstformand
  3. 1 Økonomiansvarlig
  4. 1 Ungerådsmedlem som også er Landsrådsmedlem
  5. Kommunerepræsentanter
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter for ungerådsmedlemmet som også er Landsrådsmedlem
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Valg af kongresdelegerede og suppleanter
  Hvis du vælges som delegeret, deltager du gratis i hele Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2021. Læs mere på ungdomsringen.dk.
  Har man ikke har mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn til konsulent M
  artin Schouw på mail: mvs@ungdomsringen.dk inden generalforsamlingen. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.
 13. Eventuelt
   

20:30 Tak for i aften.

 

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 14. september kl. 17:00 til mvs@ungdomsringen.dk  

 

Indstillinger af kandidater til valg af Formand skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen og er en forudsætning for at være valgbar til posten. Navnene på de indstillede kandidater udsendes sammen med dagsorden.

 

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal. 

 

I år rykker Ungdomsringens Årsmøde og Kongres ind på Legoland Hotel og Conference Center. Vi glæder os til nogle spændende dage og håber, at du – ung som voksen – vil lade dig inspirere af spændende oplægsholdere, og har lyst til at debattere og bringe dine erfaringer og perspektiver ind på Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2021.

                                                                                       

Ungdomsringens Årsmøde og Kongres afholdes den sidste weekend i november 2021.

 

På vegne af bestyrelsen i Ungdomsringen Region Midtjylland

- Per Larsen, formand

 

 


Vil du vide mere?
Martin Schouw
Martin Schouw
E-sport konsulent
Region Midtjylland og Syddanmark
30 92 21 64
mvs@ungdomsringen.dk