Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2021


21. sep 2021 / 18:00 - 21:00
Skoleklubben Søborg, Frødings Alle 4, 2860 Søborg (Hovedstaden)

Dato: 21. september 2021, klokken 18:00 - 21:00

Sted: Skoleklubben Søborg, Frødings Alle 4, 2860 Søborg

 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning vil vi gerne, at I tilmelder jer til spisningen. Tilmeldingen skal ske senest den 14. september til chs@ungdomsringen.dk.
 

Program:

18:00 Aftensmåltid og hyggeligt samvær - tilmelding påkrævet senest d. 14. september
 

18:30 Generalforsamlingens officielle punkter inkl. pause med kaffe og kage:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
  1. Landsrådsmedlemmets beretning?
  2. Ungeråds beretning?
 1. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab
 1. Indkomne forslag
 2. Fremtidig virksomhed
 3. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. §9, stk. 6-8
  1. 1 Formand, Dennis Waldemar genopstiller
  2. 1 Næstformand
  3. 1 Økonomiansvarlig
  4. 1 Ungerådsmedlem som også er Landsrådsmedlem
  5. Kommunerepræsentanter
 1. Valg af 1. og 2. suppleanter for ungerådsmedlemmet som også er Landsrådsmedlem
 2. Valg af to revisorer
 3. Valg af to revisorsuppleanter
 4. Valg af kongresdelegerede og suppleanter
  Hvis du vælges som delegeret, deltager du gratis i hele Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2021. 
  Har du ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen, kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn til konsulent Christoffer Schultz på mail: chs@ungsdomsringen.dk inden generalforsamlingen. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.
 5. Eventuelt
   

21:00 Tak for i aften.
 

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal. *
 

I år afholdes Ungdomsringens Årsmøde og Kongres på Legoland Hotel og Conference Center. Vi glæder os til nogle spændende dage og håber, at du – ung som voksen – vil lade dig inspirere af spændende oplægsholdere, og har lyst til at debattere og bringe dine erfaringer og perspektiver ind på Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2021.                                                      

Ungdomsringens Årsmøde og Kongres afholdes den sidste weekend i november (fredag og lørdag) 2021.

 

På vegne af bestyrelsen i Ungdomsringens Region Hovedstaden;

- Dennis Waldemar, regionsformand

 

 


Vil du vide mere?
Christoffer Schultz
Christoffer Schultz
Udviklingskonsulent
Udvikling, kurser, konferencer og målrettede forløb, Region Hovedstaden
30 92 21 62
chs@ungdomsringen.dk