Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2018


11. okt 2018 / 17:00 - 21:00
TK Ungdomsgård, Turborgvej 185, 2400 København

Hovedstaden:

Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2018

11. okt 2018 / 17:30 - 20:45

TK Ungdomsgård, Turborgvej 185, 2400 København

Indkaldelse til Generalforsamling Region Hovedstaden

Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 17.30-20.45

TK Ungdomsgård, Tuborgvej 185, 2400 København NV

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding til aftensmåltidet ske senest den 4. oktober 2018 til chs@ungdomsringen.dk.

Stemmeret og indkomne forslag

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 20. september 2018 kl. 18.00 til chs@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstilling til valg af landsrådsmedlem.

Gratis deltagelse i Ungdomsringens årsmøde og kongres

Temaet i år er ”stærkere fællesskaber”. To dage fyldt med faglige oplæg, debat, netværk og fællesskab. Delegerede valgt på generalforsamlingen deltager gratis. Kongressen finder sted den 23.-24. november 2018. Klik her for mere information.

Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.

Fagligt oplæg før generalforsamlingen

Ud over den ordinære generalforsamling har vi inviteret Center for Ludomani til at komme med et oplæg om unge, gaming og gambling. Om oplægget skriver Center for Ludomani:

96% af alle unge drenge gamer. Det betyder, at computerspillet nu er så stor en del af ungdomslivet, at det ikke er til at komme udenom. Alligevel er der mange voksne – både forældre og fagprofessionelle – der ikke er helt med på, hvad computerspillet er, kan og hvad man skal være opmærksom på. Det er en skam, for det er vigtigt, at de voksne både viser interesse og sætter gode rammer! Med interessen for computerspillet kommer ofte også en interesse for gambling. Gambling og ludomani bliver tit forvekslet med gaming, og det hele bliver noget rod for både voksne og børn.

Program

17.30 - 18.00: Aftensmåltid (tilmelding påkrævet)

18.00 - 18.20: Præsentation af formandens beretning og fremtidig virksomhed

18.20 - 18.30: En hilsen fra Ungerådsformanden

18.30 - 19.15: Fagligt oplæg ved Center for Ludomani

19.15 - 19.30: Pause med kaffe og kage

19.30 - 20.45: Generalforsamlingens officielle punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning (afvikles allerede ved mødets start)

Godkendelse af formandens beretning

Øvrige beretninger (afvikles allerede ved mødets start)

Fremlæggelse af regnskab

Debat af regnskab

Godkendelse af regnskab 

Indkommende forslag

Fremtidig virksomhed (afvikles allerede ved mødets start)

Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 6-8

(hver kommune har ret til minimum én plads i bestyrelsen, jvf. § 9.stk 7)

Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)

Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)

Valg af to revisorer

Valg af to revisorsuppleanter

Valg af 43 kongresdelegerede og suppleanter

Eventuelt

På valg:

Landsrådsmedlem skal vælges for en 2-årig periode. På nuværende tidspunkt har Kenneth Dubgaard Poulsen (Gribskov Kommune) meldt sig som kandidat.

Vælges Kenneth Dubgaard Poulsen som landsrådsmedlem, skal der vælges en ny næsteformand for en 1-årig periode. På nuværende tidspunkt har Belinda Lütz (Københavns Kommune) meldt sig som kandidat.

1 suppleant for landsrådsmedlemmet skal vælges for en 2-årig periode. På nuværende tidspunkt har Susan Aasted Jakobsen (Københavns Kommune) meldt sig som kandidat.

1 økonomiansvarlig skal vælges for en 1-årig periode. På nuværende tidspunkt har Ingrid Tolstrup (Bornholms Regionskommune) meldt sig som kandidat.

1 ungerådsmedlem, som ikke er landsrådsmedlem, skal vælges for en 2-årig periode.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Christoffer Schultz på tlf. 30 92 21 62 eller chs@ungdomsringen.dk.


Vil du vide mere?
Christoffer Schultz
Christoffer Schultz
Udviklingskonsulent
Region Hovedstaden, udvikling, kurser, konferencer og målrettede forløb
30 92 21 62
chs@ungdomsringen.dk