Regionsgeneralforsamling Nordjylland


30. sep 2020 / 17:00 - 20:00
Nordjylland

Regionsgeneralforsamling Nordjylland

På grund af den nylige Covid-19 udvikling i region Nordjylland er vi nød til at ALLE tilmelder sig digitalt til Ungdomsringen region Nordjyllands generalforsamling 2020. Dette kan ske nederst på denne side.

Hvis man gerne vil være delegeret til Ungdomsringens kongres skal man også tilmelde sig dette nederst på denne side.
 

Program til Generalforsamling i Region Nordjylland

Dato: 30. september 2020, klokken 17:00 - 20:00

Sted: Er endnu ikke fastlagt. De tilmeldte deltager får direkte besked.

 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til Covid-19 og bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 23. september til sel@ungdomsringen.dk

Regler og retningslinjer ved forsamlinger jævnfør Covid-19 vil blive overholdt, se mere på: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Samvaer-og-sociale-sammenhaenge

 

Program:

17.00 - 17.45: Aftensmåltid og hyggeligt samvær (tilmelding påkrævet)

17.45 - 18.00: Oplæg fra næstformand i Ungdomsringen

18.00 - 20.00: Generalforsamlingens officielle punkter

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
  1. Landsrådsmedlemmets beretning, valgfrit
  2. Ungeråds beretning, valgfrit
 5. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. §9, stk. 6-8
  1. 1 landsrådsmedlem
  2. 1 suppleant for landsrådsmedlemmet
  3. 1 økonomiansvarlig
  4. 1 ungerådsmedlem
  5. Kommunerepræsentanter
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter for ungerådsmedlemmet
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Valg af kongresdelegerede og suppleanter
  Hvis du vælges som delegeret, deltager du gratis i hele Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2020. Læs mere på ungdomsringen.dk.
  Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.
 13. Eventuelt

20:00 Tak for i aften.
 

På vegne af bestyrelsen i Ungdomsringen Region Nordjylland;

- Rolf Bekker, formand


 

TILMELDING TIL  GENERALFORSAMLING, TRYK HER
 

TILMELDING TIL  KONGRES-DELEGEREDE, TRYK HER

 

 


Vil du vide mere?
Søren Elmkær
Søren Elmkær
Konsulent aktiviteter
Region Nordjylland og Sjælland
30 92 21 67
sel@ungdomsringen.dk