Regionsgeneralforsamling Midtjylland


29. sep 2020 / 17:00 - 21:00
Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg (Midtjylland)

Regionsgeneralforsamling Midtjylland

 

Dato: 29. september 2020, klokken 17:00 - 21:00

Sted: Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg

 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til Covid-19 og bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 22. september til mvs@ungdomsringen.dk

Regler og retningslinjer ved forsamlinger jævnfør Covid-19 vil blive overholdt, se mere på: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Samvaer-og-sociale-sammenhaenge

 

Program:

17.00 - 17.30: Aftensmåltid og hyggeligt samvær (tilmelding påkrævet)

17.30 - 21.00: Generalforsamlingens officielle punkter

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
  1. Landsrådsmedlemmets beretning, valgfrit
  2. Ungeråds beretning, Hazem
 5. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. §9, stk. 6-8
  1. 1 landsrådsmedlem
  2. 1 suppleant for landsrådsmedlemmet
  3. 1 økonomiansvarlig
  4. 1 ungerådsmedlem
  5. Kommunerepræsentanter
 9. Valg af 1. og 2. suppleanter for ungerådsmedlemmet
 10. Valg af to revisorer
 11. Valg af to revisorsuppleanter
 12. Valg af kongresdelegerede og suppleanter
  Hvis du vælges som delegeret, deltager du gratis i hele Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2020. Læs mere på ungdomsringen.dk.
  Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre.
 13. Eventuelt

20:00 Tak for i aften.


Vil du vide mere?
Martin Schouw
Martin Schouw
E-sport konsulent
Region Midtjylland og Syddanmark
30 92 21 64
mvs@ungdomsringen.dk