Pædagogisk Udviklingsdag region Sjælland


28. aug 2020 til 28. maj 2020 / 16:00 - 20:00
Faxe Ungdomsskole, Søndergade 12, 4690 Haslev (Sjælland)

Pædagogisk Udviklingsdag region Sjælland

Den pædagogiske udviklingsdag henvender sig til ALLE Ungdomsringens medlemmer i Region Sjælland, både ledere, uddannede og ikke uddannede medarbejdere. Ungdomsringen Region Sjællands, som er afholder af den pædagogiske udviklingsdag, sammen med Faxe Ungdomsskoles håb er at være frontløber på den pædagogiske udvikling på klub- og ungdomsskoleområdet, ligeledes vil vi gennem den pædagogiske udviklingsdag arbejde målrettet med at kvalificerer vores medlemmers arbejde. Ungdomsringen region Sjælland har også den ambition om over tid, at afholde flere pædagogiske udviklingsdage og at få flere samarbejdspartnere med til udviklingsdagen, såsom KL, børn- og unge embedsfolk, politikere og skoleledere.

 

Dato: Fredag d. 28. august 2020

Tid:  kl. 16.00 – 20.00

Sted: Faxe Ungdomsskole, Søndergade 12, 4690 Haslev

Deltagere: ALLE Ungdomsringens medlemmer i Region Sjælland, både ledere, uddannede og ikke uddannede medarbejdere

Konsulent/underviser: Christoffer Schultz, udviklingskonsulent i Ungdomsringen

Deltagerpris: 100 kr. pr. person

Forplejning: Der er forplejning til arrangementet

Tilmelding: Senest fredag d. 14. august

 

Den pædagogiske udviklingsdag har som ordet antyder en udviklings tilgang, dvs. at der på udviklingsdagen ikke kun holdes oplæg, men også workshops og skriveværksteder så deltagerne arbejder med emnet ud fra deres behov, ud fra en vision om at deltagerne kan arbejde videre med emnet når de er tilbage i vante omgivelser.

 

Program:

 

16.00 – 16.15:                     Velkomst og rammesætning af dagen

Faxe Ungdomsskole og Ungdomsringen region Sjælland byder velkommen og rammesætter dagen; hvorfor er vi her? Og hvad forventer vi at få ud af dagen.

 

16.15 – 16.40:                     Fælles oplæg: Den fritids- og ungdomspædagogiske opgave

Et kort grundlæggende oplæg af udviklingskonsulent Christoffer Schultz om, hvordan vi kan forstå den fritids- og ungdomspædagogiske opgave. Hvorfor har vi klubber i Danmark?

Formålet er at skabe en grundlæggende forståelse af ungdomsklubarbejdet og have et fælles udgangspunkt for et ”fælles sprog”.

 

16.40 – 17.00:                     Icebreaker

Kommunikation og samarbejde, med fokus på, at ”opgaven” (overført til den fritids- og ungdomspædagogiske opgave) kan anskues forskelligt, at det er vigtigt at være undersøgende, at kommunikere og samarbejde.

Formålet med denne lille opgave er at lave et underholdende og kropsligt bindeled mellem det første fælles oplæg og den første workshop.

                                           

17.00 – 18.00:                     Workshop 1: Ungdomsklubbens rolle i samfundet

Workshoppen indledes med et kort fælles oplæg af udviklingskonsulent Christoffer Schultz om, hvordan vi kan forstå unge og ungdommen – herunder individualisering og ”overgang fra barn til ung til voksen” som mere end en biologisk overgang.
Deltagerne deles efterfølgende ud i grupper og arbejder case baseret ud fra spørgsmålene: Hvordan kan vi forstå unge og ungdommen, og hvad er dermed klubbens rolle/opgave i samfundet?

 

18.00 – 18.30:                     Aftensmad

 

18.30 – 19.30:                     Workshop 2: Klubmedarbejderens rolle i arbejdet med unge

Workshoppen indledes med en fælles brainstorm over, hvilke kompetencer en god klubmedarbejder skal have. Brainstormen samles op af udviklingskonsulent Christoffer Schultz og efterfølges af et dialogbaseret oplæg af Christoffer om klubmedarbejderens rolle i arbejdet med unge.

 

19.30 – 19.45:                     Opsamling på dagen

Hvad har vi fået ud af dagen? Og Hvad vil vi fra i morgen gå ud og handle på/gøre anderledes?

 

19.45 – 20.00:                     Tak for i dag!

                                           

Udkommet af udviklingsdagen vil være helt konkrete handleanvisninger, udviklet af deltagerne og som der kan arbejdes videre med i hjemkommunen eller på regionalt plan. Samlet set vurderes udviklingsdagen til at være et væsentligt, og vedkommende ”værktøj” til at ”udvikling og eftersyn” af praksis indenfor det fritids- og ungdomspædagogiske område.

 

Har i spørgsmål til den pædagogiske udviklingsdag kan i kontakte konsulent Søren Elmkær på mail: sel@ungdomsringen.dk, eller på tlf.: 30 92 21 67.


Vil du vide mere?
Søren Elmkær
Søren Elmkær
Konsulent aktiviteter
Region Nordjylland og Sjælland
30 92 21 67
sel@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk