Pigenetværk - Kurser og kompetenceudvikling

Se alle kurser, events og arrangementer her


Pigenetværk

Ungdomsringens pigenetværk består af klubansatte, der har interesse i at arbejde specifikt med pigeaktiviteter. Netværket ønsker at udveksle og formidle teoretisk og praktisk viden i forbindelse med det pædagogiske arbejde med piger. På sigt skal netværket være en vidensbank, hvor alle interesserede har mulighed for at hente, udvikle og give inspiration til best practice på området.

Til netværket er knyttet en arbejdsgruppe bestående af netværksmedlemmer, der sammen med Ungdomsringens tilknyttede konsulent er ansvarlige for at arrangere to årlige samlinger i netværket. Formålet med samlingerne er at mødes omkring faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Alle med interesse for pige-relaterede pædagogiske emner er velkomne i netværket og på samlingerne.

Hold øje med denne side for at se program for næste samling og kontakt os eventuelt på ungdomsringen@ungdomsringen.dk eller på tlf. 7027 0050