Konference om FN`s 17 Verdensmål


5. sep 2019 / 09:00 - 15:30
Neptun, Mødecenter Fabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Konference om FN's 17 verdensmål

Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen er gået sammen om at afholde en konference med fokus på de 17 verdensmål. Formålet med konferencen er, igennem oplæg og workshops, at sætte fokus på, hvordan vores medlemmer kan arbejde med verdensmålene. Konferencen indledes med et foredrag af Mogens Lykketoft, og derefter vil dagen være fyldt af workshops og masser af netværk.

Ungdomsbyen vil være bindeled mellem oplæg, workshops og opfølgning på vores konference om FN`s 17 verdensmål. Ungdomsbyen vision er jo, at man ønsker gennem sine alsidige aktiviteter at bidrage til, at unge og deres lærere udvikler deres viden om og lyst til at engagere sig i et demokratisk samfund. Ungdomsbyen udvikler og gennemfører kurser for elever og lærere i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. De indgår i samarbejde om pædagogisk udviklingsarbejde og koordinerer pædagogiske netværk.

Man tilmelder sig 2 workshops på dagen, og vi opdatere hurtigst muligt de enkelte workshops på nedenstående hjemmeside

09.00 Ankomst, kaffe og brød

09.20 Velkomst ved Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen

09.30 Oplæg af Mogens Lykketoft - "Udviklingen og betydningen af FN`s 17 Verdensmål"

11.00 Pause

11.15 Præsentation af workshopsproces

11.30 Oplæg fra hver workshop 

12.00 Frokost

12.45 Workshop del 1

13.30 Kort pause med kaffe og kage

13.40 Workshop del 2

14.20 Opfølgning på dagen og netværk

14.30 Opsamling

15.30 Tak for i dag.

Pris: 895 kr. pr. voksen incl. morgenbrød, frokost og kaffe/kage

Pris: 195 kr. pr. ung incl. morgenbrød, frokost og kaffe/kage (under 18 år og i selskab med en klub/forening/skole mm)

Workshop 1 UngOdense:

UngOdense har i de sidste 3 år arbejdet med de 17 verdensmål gennem projektet Læring for Fremtiden. Igennem denne periode har vi lagt vægt på at skabe autentiske læringsmiljøer, fx har vi istandsat et Halmhus i Odense centrum. Vi har også fokuseret på at lave aktiviteter og læringsforløb med en pædagogiske tilgang omkring praksislæring, hvor børn og unge får hands on erfaring med bæredygtighed.

Som en del af  workshoppen præsenteres Plast Lab on Wheels, som er et helt enestående mobilt lærings- og aktivitetsredskab, hvor man kan forvandle gammelt brugt plastik til nye brugbare ting via en 3D-printer.

Ud over præsentationen vil vi gerne fortælle om vores tilgang til læringsforløbet Innovation og Bæredygtighed, hvor virksomheder laver virkelige udfordringer, som børn og unge kommer med løsninger på. Børn og unge fremlægger deres løsninger på en idéfestival, hvor virksomhederne præmiere den bedste løsning.

Vi vil også gerne fortælle om vores læringsaktiviteter, herunder Festival for Fremtiden, som er en festival for unge, med unge og til unge. På festivalen skal børn og unge via talks og workshops få viden og handlekompetencer, som de kan bruge i deres hverdag, når de skal omsætte FN’s 17 verdensmål til praksis.    

Vi du vide mere om Læring for fremtiden, så læs her https://www.ungodense.dk/Projekter---samarbejde/Oversigt/L%C3%A6ring-for-fremtiden

Vi du vide mere om Festival for Fremtiden, så læs her https://www.ungodense.dk/festival

Workshop 2 Middelfart Ungdomsskole:

Pædagog i Stribklubben, Linda Frølund Hansen, er landmandsdatter, spejder gennem mange år, uddannet folkeskolelærer med bl.a. samfundsfag, biologi og matematik som linjefag og har altid haft en ambition om at redde verden.  I hendes fritid er hun aktiv indenfor Fridays For Future og administrator af FB-siden Den Bæredygtige Kalender.

Linda vil komme med ideer til, hvordan vegansk mad kan implementeres i klubregi (uden de store sværdslag) og fortælle om, hvad de gør i vores klub generelt og om vegansk mad som en måde at imødegå mange af de problemer, som verdensmålene adresserer. F.eks. Sult, sundhed, udpining af landbrugsjorden, fældning af regnskoven, overfiskning af havene, global opvarmning, mangel på drikkevand osv.

Workshop 3: Sønderskov-skolen, Sønderborg:

“Unesco-Festival” på Sønderskov-Skolen er en fast årlig begivenhed. Her fremviser alle elever fra 0. – 8. årgang hvordan de gennem længerevarende projekter, har fordybet sig i de 17 verdensmål.

En workshop som vil give et indblik i, hvordan man kan få børn og unge til at fordybe sig i en årlig festival.

Workshop 4: Playing for Good Relations, Allerød Ungdomsskole:

En workshop der har fokus på hvordan man ved hjælp af spil og gamification kan få unge til både at indlære og interesserer sig for verdensmålene.

Ideen er at kan man samtidig få grin og latter på banen, så vil de seriøse sider af de virkelige formål bag verdensmålene dukke op af sig selv.

Birger Norup har afholdt foredrag og workshops på Folkemødet i år, hvor spillet PlayProp, som er et socialøkonomisk projekt, danner rammen om hvordan viden, latter og indlæring omkring verdensmålene går op i en højere enhed. Birger samarbejder med Allerød Ungdomsskole, der også har verdensmålene på programmet dette efterår til de unge.

Udbytte: På workshoppen bliver du selvfølgelig introduceret til både spil og metode til at introducerer verdensmålene.

5: Verdensborger i Viborg - globalt udsyn, lokal handling

Viborg Ungdomsskole udbyder i 2019-sæsonen fritidstilbuddet: “Verdensborger i Viborg”. Dette projekthold har til formål at give unge indsigt i bl.a. verdensmålene, bæredygtig global udvikling, medborgerskab og verdensborgerskab, projektarbejde og erfaring med politisk arbejde.

Vi vil på workshoppen indledningsvist give et bud på hvordan man inden for ungdomsskolen kan arbejde med forankring af verdensmålene i samspil med lokale (kommunale) målsætninger. Vi vil introducere til hvordan man kan identificere udfordringerne der ligger til grund for kommunens målsætninger, og derfra arbejde med nyskabende initiativer inden for den lokale kontekst, der både har lokale og globale målsætninger som sigte.

Derefter vil vi facilitere en række øvelser og inputs til holdundervisningen. Bl.a. “Hvad er en bæredygtig udvikling? Do No Harm!” og “Diskussion af verdensmålene: Lav det 18. verdensmål”

Har du spørgsmål? Kontakt Marie på mail marie97t@gmail.com.

Læs mere om holdet her: https://www.viborgungdomsskole.dk/afdelinger/fritid/oversigt-og-tilmelding/tilbud/holdbeskrivelse/?cat=85039&id=108165

 

 

 

 

 

 

Tilmelding foregår på www.ungdomsringen.dk/det-sker og sidste frist er 27.8.

Det hele foregår i Odense d. 5. september på adressen: Neptun, Mødecenter Fabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Vi glæder os til at se jer i Odense!
Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen


Vil du vide mere?
Morten Larsen
Morten Larsen
Regions- og Netværkskonsulent
Region Syddanmark
30 92 21 60
mol@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk