Kanoinstruktør 2-kursus 1


6. jun 2020 til 7. jun 2020 / 09:00 - 17:00
Davinde Sø på Fyn (Syddanmark)

Kurset består af 2x2 dage + 1 dages eksamen og følger Dansk Kanosamråds standarder for Kanoinstruktøruddannelser.

Indhold
Paddelteknik, redninger, sikkerhed og sejladsregler, turledelse, kanolege, vejledning, samt praktiske opgaver i instruktion og basisteknikker, hvor deltagerne underviser hinanden.

Mål

  • At give deltagerne viden og færdigheder i at vurdere sikkerheden i forbindelse med kanoaktiviteter i forhold til farvandet, gruppens deltagere, vejret, så man kan gennemføre ture med mindre grupper.
  • At give deltagerne færdigheder og viden, så de efter kurset og selvtræning kan gennemføre den teoretiske og praktiske kanoinstruktør 2-prøve.
  • Kurset bygger på de vejledende retningslinjer fra Dansk Kanosamråd: www.kanosamraadet.dk

At give deltagerne de fornødne værktøjer til at undervise andre i kanosejlads og fortsætte med  selv at dygtiggøre sig inden kanosejlads.

Tid
Kanokursus 1: I weekenderne 6.-7. juni og 13.-14.juni 2020 kl. 9.00-17.00. 
Skriftlig og praktisk eksamen: Søndag den 28. juni 2020 kl. 9.00-17.00.                               

Pris
3.600 kr.

Prisen dækker instruktør, forsikring, lån af kano/våddragter, eksamensdag med ekstern censor, instruktionsbogen Kanoinstruktør 1-2, samt registrering og kursusbevis.

Instruktør
Lærer og kanoinstruktør Mikkel Wamberg.

Hvor
Kurset gennemføres på Davinde Sø på Fyn. Der er mulighed for at overnatte i området. Der vil være aftensejlads på det 2. kursus. Prisen for mad deles mellem dem, der benytter sig af denne ordning.

Træning
For at kunne deltage i eksamensdagen forudsættes det, at man har øvet praktisk med kano i tiden efter kurset.

Deltagerforudsætninger

  • Du skal have prøvet at sejle med en kano og være tryg ved at opholde dig i den og opholde dig på og i vand
  • Du skal kunne svømme 600 m i en svømmehal eller 400 m i åbent vand.
  • Kurset indeholder overnatning og det er et krav, at man minimum deltager i en overnatning.
  • Du skal have gennemført og bestået et 8 timers kursus i Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.
  • Du skal være fyldt 18 år.

Tilmeldingsfrist
Den 14. januar 2020  HER