Kanoinstruktør 2, ØST Efterår


23. aug 2018
Svaneknoppen 7A, 2100 Østerbro, København (Svanemøllehavnen) og Natur- og Friluftscenter Pibergården, Nødebovej 56A, 3480 Fredensborg (overfor skovskolen)

Kanoinstruktør 2, ØST

Indholdsbeskrivelse:               
Kurset består af 3 dele.

På 1. del arbejdes der med grundlæggende paddelteknik, simple redninger og gennemgang af sejladsregler. Denne del svarer til et endags sikkerhedskursus.

2. del foregår i Nordsjælland og er et 2-dages forløb med overnatning ved Esrum Sø. Pakning af kano og lejrliv inddrages samtidig med at, der arbejdes i dybden med diverse padletag, redninger, gruppeorganisering, kort og kompas samt vind, vejr mv.

Opgaver i formidling af kanolege og basisteknikker i kano  indgår i undervisningen.

3. del er selve kanoinstruktør 2 prøven.

KURSETS MÅL ER:

- at lære deltagerne en række færdigheder og give dem en viden, så de med egen erfaring kan blive bedre til at vurdere sikkerheden i en given situation ud fra vejret, gruppen, fartøjet, farvandet m.m. således, at man kan lave en tur for mindre grupper ud fra tur efter evne-princippet og i beskyttet farvand.

- at give deltagerne de fornødne forudsætninger for efter endt kursus samt egen træning at aflægge kanoinstruktør 2 prøve

- at deltagerne får nogle værktøjer, så de kan undervise børn og unge i kanosejlads og så de selv kan arbejde videre med at dygtiggøre sig indenfor kanosejlads.

- vi anbefaler, at man tager instruktørprøven, hvis  man arbejder med kano på institutionen/skolen.

- at kurset bygger på de vejledende retningslinier fra Kanosamrådet. Se yderligere på www.kanosamraadet.dk.

Hæftet “Kanoinstruktør 1-2” samt registrering om kanoinstruktør indgår i kursets pris.

Sted:
Svaneknoppen 7A, 2100 Østerbro, København (Svanemøllehavnen) og Natur- og Friluftscenter Pibergården, Nødebovej 56A, 3480 Fredensborg (overfor skovskolen)

Tidspunkt:
Efterår:

•                          1. Del: Sikkerhedskursus: 23. aug.

•                          2. Del: Teknik, tur og overnatning: d. 13. – 14. sept.

•                          3. Del: Prøve: d. 4. okt.


Varighed:        
4 dage i 3 dele

Max. deltagerantal:                 
8 deltagere pr instruktør

Pris:                   
3400 kr. inklusiv ophold, kanohæfte og registrering som instruktør

Sidste tilmelding:                     
Efterår: d. 18. aug.

Underviser(e):                           
Friluftsvejleder Merete Fischer, LAVUK/ Pibergården

Forudsætninger for at gå til prøve:                
Du skal have et gyldigt førstehjælpsbevis efter Søfartsstyrelsens krav. (8 timer, Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport)

Du skal være fyldt 18 år

Du skal kunne svømme 400m i åbent vand eller 600m i svømmehal

Have Minimum én 2-dages tur med overnatning og pakning af kano eller anden relevant kanoerfaring.

Andet:              
Fartøjer, udstyr samt våddragter stilles til rådighed og forplejning


Vil du vide mere?
Lars Borch Jensen
Lars Borch Jensen
Naturvejleder
Frilufts- og naturaktiviteter, kurser
21 60 03 02
lbo@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk