Friluftsliv - Kurser og kompetenceudvikling

Ungdomsringens og Efterskoleforeningens indenfor natur og friluftsliv, sejlads mv. ligger i år kun digitalt, hvilket giver os større mulighed for at lave tilbuddet mere dynamisk forstået på den måde, at vi har større mulighed for at lægge nye kurser ud løbende. Så derfor hold godt øje med kalenderen efter nyt. Vi vil selvfølgelig også annoncere ekstra med de nye kurser. Har I forslag til nye kurser, så sendt dem til Søren Elmkær på sel@ungdomsringen.dk

6. aug 2020

Havkajakinstruktør 2

Kurset bygger på normerne for Havkajakinstruktør 2, der er udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbunds og Havkajaksamrådet. Indhold Arbejde med...

Syltemae Camping på Sydfyn

Syddanmark
6. aug 2020

Havkajakinstruktør 2

Kurset bygger på normerne for Havkajakinstruktør 2, der er udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbunds og Havkajaksamrådet. Indhold Arbejde med...

Syltemae Camping på Sydfyn

Syddanmark
2. sep 2020

Havkajakinstruktør 2 – Kursus og Prøve, VEST

Havkajakinstruktør 2 – Kursus og Prøve, VEST Havkajakinstruktør 2 er for dem, som ønsker at undervise andre i havkajak og at kunne tage andre med...

Limfjorden ved Nibe/ Sebbersund

Midtjylland

Se alle kurser, events og arrangementer her


Natur- og friluftsliv

For klubber, der har valgt at bruge natur og friluftsliv som pædagogisk værktøj i klubarbejdet, er der flere tilbud.
 

Natur- og Friluftskurser 
Ungdomsringen og Efterskolerne samt Natur- og Aktivitetscentret Kattinge Værk udbyder hvert år et stort antal kurser, der skal være med til at styrke natur- og friluftsaktiviteterne for børn og unge. 
Vi udbyder bl.a. hvert år instruktøruddannelser indenfor for kano- og havkajaksejlads samt væg- og træklatring.
Se ungdomsringens kalender for info vedr. årets kurser 
På vores instruktørkurser i kano og havkajak bruger vi vores kano og kajakhæfter som undervisningsmateriale.
 
Ungdomsringen udgiver sammen med Havkajaksamrådet, Friluftsrådet og Natur- og aktivitetscentret Kattinge Værk 2 hæfter om Havkajak og et om kano samt det gratis Endags Sikkerhedskursushæfte i kano eller kajak.
Hæfterne opdateres løbende for at få det nyeste med om teknikker, regler mv.
 
Endags Sikkerhedshæfte for kano og kajak
Dette er et hæfte med pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, der tilbydes i flere og flere kommuner. Disse kurser giver medarbejdere kompetencer til sejlads i kano og havkajak i på forhånd udpegede meget beskyttede farvande med vandtemperaturer over 10 grader og vind på op til 4 m/sek.
 
Havkajakinstruktør 2
Kajakhistorie, om kajaktyper og konstruktion, teori og pædagogik med bl.a. undervisningslære, lederegenskaber, roteknik og redningsøvelser i praksis ud fra Havkajaksamrådets vejledende retningslinier.
 
Havkajakroer
Kajaktyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, Færdsel i naturen, sikkerhed samt de grundlæggende ro- og sikkerhedsteknikker ud fra Havkajaksamrådets vejledende retningslinier på havkajakroer-niveauet.
 
Kanoinstruktør
Kanotyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, færdsel i naturen, pædagogik og undervisningslære, sikkerhed samt de grundlæggende padle- og sikkerhedsteknikker ud fra kanosamrådets vejledende retningslinier på kanoinstruktør-niveau.
 
Natur og Friluftsliv i Klubberne
Hæftet ”Natur og Friluftsliv i Klubberne” indeholder en inspirationsdel med konkrete udeaktiviteter omkring klubbben, friluftsliv samt naturaktiviteter. Derudover er der også en faktadel med en masse praktiske oplysninger om natur og friluftsliv i Ungdomsringen.
Bestil hæftet her
 
Grejbanker
En grejbank er et sted, hvor klubben kan låne forskelligt friluftsudstyr for eksempel kanoer, kajakker, MTB'ere, telte, soveposer, rygsække, våddragter og meget andet. Det er billigt at låne grejet – lånegebyret skal kun dække vedligeholdelse, fornyelse af nedslidt udstyr, forsikringer og lignende. Arbejdet i grejbankerne bygger på idealisme og er ulønnet. 
Grejbankerne ligger spredt over hele landet - og det er forskelligt, hvilket udstyr den enkelte grejbank har.
Tjek grejbankerne ud på www.grejbank.dk
 
Støtte til Natur- og Friluftsaktiviteter
Ungdomsringen og Friluftsrådet har udarbejdet en lokalaftale med henblik på at forbedre Ungdomsringens medlemmers muligheder for at søge tips- og lottomidler til natur- og friluftsaktiviteter. Hent vejledning her.

Kattinge Værk - Natur og Aktivitetscenter er Ungdomsringens samarbejdspartner. På www.kattingevaerk.dk kan du finde opdaterede normer for sikkerhed og uddannelse indenfor kano, havkajak og klatring. Ydermere kan du finde opdaterede oversigter over uddannede instruktører i samme discipliner.
  
 
KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING
 
Kursuskalender
Ungdomsringen tilbyder i samarbejde med efterskolerne en lang række kurser i natur- og friluftsliv. Udover de faste kurser og temadage, har I mulighed for at rekvirere specialdesignede og lokalt afviklede kurser, inspirationsdage for personale, aktivitetsdage/klubevents for både personale og unge, konsulentbesøg osv.
 
Friluftsliv, både i by, på land og til vands, rummer mange muligheder for at arbejde med personlig udvikling, sociale kompetencer/relationer og fysisk træning/aktivitet. Det er op til jer at udnytte mulighederne – BARE KOM AN!

Eksempler på specialdesignede kurser kan være:
  • leg, teknik og tons og tummel i kano eller havkajak
  • bål og bålmad
  • GPS aktiviteter
  • dyre- og planteliv omkring klubben
     
Læs om "Støtte til natur og friluftsaktiviteter" her

 
Husk at tilmeldingen er bindende efter sidste tilmelding, såfremt kurset gennemføres. Det betyder, at kursusbetalingen opkræves ved for sent afbud.
Vær opmærksom på at efterskoler, der ikke betaler til naturvejlederordningen, skal betale 700 kr. mere for kurserne.

 


For yderligere information kontakt venligst Søren Elmkær på 30 92 21 67