Underviser du i eSport, eller planlægger du at gøre det?

Nu kan du blive uddannet eSportstræner igennem eSportalliancen.Træneruddannelsen har fokus på, hvordan man sikrer læring og udvikling hos sine udøvere, og hvordan man som underviser skaber et sundt spilmiljø med fokus på en balanceret hverdag og gode rammer, som udøverne trives i både fysisk og mentalt.

Træneruddannelsen udvikles i eSportalliancen, som er et samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, eSport Danmark, DGI og Ungdomsringen. Uddannelsens grundkursus har været udbudt 6 gange i løbet af første halvår 2017 og udbydes på ny fra november 2017. Du vil efter bestået grundkursus have mulighed for at uddanne dig yderligere i forhold til specifikke spilkompetencer. Disse overbyggende kurser lanceres i løbet af 2018.

Kort om eSport-træneruddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne ressourcestærke og engagerede ambassadører for eSporten. Her er det samarbejdspartnernes forhåbning, at ambassadørerne efterfølgende kan stimulere gode og bæredygtige fællesskaber, hvor eSport kan dyrkes.

  • Uddannelsen retter sig mod alle med interesse i at undervise i eSport. Eksempelvis lærere, pædagoger og frivillige i foreninger.
  • Formålet med uddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af undervisningen i eSport.
  • Uddannelsen vil bl.a. sikre et sundhedsfagligt fokus i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer.

Gennem uddannelse af eSport-instruktører sikres det, at foreninger, skoler og andre interesserede får fagpersoner, der kan varetage et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen samtidigt med et højt sundhedsfagligt fokus.

Kommende kurser:

Esportstæner - grunduddannelse - Haderslev
HVORNÅR: 23. februar 2019 kl. 08:30 - 24. februar 2019 kl. 17:00
HVOR: Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev
TILMELDINGSFRIST: 03. februar 2019 


Esportstæner - grunduddannelse - Hedensted
HVORNÅR: 22. marts 2019 kl. 18:00 - 24. marts 2019 kl. 16:00
HVOR:  Hedenstedcentret
TILMELDINGSFRIST: 11. marts 2019 


Esportstæner - grunduddannelse - Nordsjælland
HVORNÅR: 30. marts 2019 kl. 08:30 - 31. marts 2019 kl. 17:00
HVOR: Egedal Esport
TILMELDINGSFRIST: 01. marts 2019 

Esportstæner - CS:GO Overbygningsuddannelse - Hammel
HVORNÅR: 26. april 2019 kl. 18:00 - 28. april 2019 kl. 17:00
HVOR: Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2, 8450 Hammel
TILMELDINGSFRIST: 27. marts 2019 


Esportstæner - grunduddannelse - Nordsjælland
HVORNÅR: 31. august 2019 kl. 08:30 - 01. september 2019 kl. 17:00
HVOR: 
TILMELDINGSFRIST: 01. august 2019