Undomsringen ønsker at indgå aktivt i formidlingen af viden omkring gaming og e-sport for børn og unge

Denne side vil i den forbindelse bruges til at organisere stille skarpt på den viden, som er tilgængelig omkring gaming og e-sport for børn og unge, hvilket vi i Ungdomsringen løbende arbejder på at udvikle i samspil med vores samarbejdspartnere.


Ny forskning:

CUR (center for ungdomsstudier) har i samarbejde med Ungdomsringen og Yousee udgivet undersøgelsen ved navn: Rundt om eSport og gaming - et drenge-, pige- og forældreperspektiv.
 

Gaming og esport har idag indtaget en stor del af fritidslivet hos børn og unge mellem 10 og 18 år.

Denne undersøgelse tager udgangspunkt i børn og unges syn på gaming og esport, samt inddrager forældres tanker omkring emnet, på godt og ondt.

Undersøgelsen stiller skarpt på de bagvedliggende motiver for at gaming og esport fylder i fritidslivet, samt hvad man kan få ud af det.

Den viser fx at fællesskabet er en vigtig motivationsfaktor for mange, samt at mange piger ikke føler sig velkommen i det fælleskab der skabes omkring gaming og 

at man bør gribe denne problemstilling an på bestemte måder for at byde flere piger velkomne i et meget drengepræget gamingkultur.
 

Undersøgelsen baserer sig på intervies med over 50 gamere, observationer fra et eSportsrum i en fritidsklub, og en survey blandt piger i 7.-9. klasse i København.

Selve undersøgelsen kan tilgås via CUR's hjemmeside ved at klikke her