Årsmøde og kongres 2019


22. nov 2019 til 23. nov 2019 / 10:00 - 14:30
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling (Syddanmark)

Årsmøde og kongres 2019

Fællesskabet mellem unge og voksne er i fokus på årsmødet i 2019!

Brandbjerg højskole danner igen i år rammen om 2 intense dages fællesskab i Ungdomsringens ånd, hvor vi inviterer til inspirerende oplæg og vigtige samtaler med det formål at styrke det gode børne- og ungeliv og styrke fællesskaber med – og mellem – medlemmer, ungemedlemmer og samarbejdspartnere. Som noget nyt i år, er både unge og voksne inviteret med helt fra fredag morgen. Vi glæder os til et spændende årsmøde med fællesskab og snakke på tværs som omdrejningspunkt.

Benyt lejligheden til at tage på personaledag med kollegerne eller tage de unge med på en demokratisk dannelsesrejse med fritids- og ungdomspædagogisk/-politisk indhold, masser af hygge og netværk.

TEMAET I ÅR ER:       Det’ kønt

”Kønsopdelte uddannelser: Drenge bygger – piger plejer”, ”Pige følte sig krænket til ’puttemiddag’”,

”Karakterforskellen mellem piger og drenge er steget markant”, ”Skolepiger har dårligere mentalt helbred end drenge”.

DETTE ER BLOT et lille udsnit af de over- skrifter, der har fyldt medierne de sidste par år. Selvom Danmark bryster sig af at være et meget ligestillet land, tyder overskrifter som disse på, at køn, og vores forståelser heraf, fortsat kræver vores opmærksomhed.Opfattelserne af køn og seksualitet er under hastig forandring blandt unge i disse år.

Der stilles spørgsmålstegn ved biologiske forskelle og kønsroller, og normer og for- ventninger ændrer sig. Det giver på mange måder den enkelte unge et større råderum til at være sig selv, men kan samtidig medføre psykisk mistrivsel, hvis den unges omgivelser har meget stereotype forståelser af køn og seksualitet.

Sundhedsministeren nedsatte i 2018 et un- gepanel, der skulle give deres bud på, hvad de oplevede, der påvirkede unges trivsel negativt. Ungepanelet pegede bl.a. på, at børn og unge alt for ofte bliver mødt af stereotype forventninger til deres køn af voksne omkring dem, herunder fagpersoner.

Ungdomsringens Årsmøde og Kongres 2019 har derfor fokus på køn for at blive klogere på, hvordan det kommer til udtryk i den pædago- giske praksis og blandt de unge i klubberne og ungdomsskolerne. Hvor det organiserede fritidsliv ofte er kønsopdelt, har klubberne og ungdomsskolerne den store force, at det er for alle unge. Det fritids- og ungdomspædagogi- ske område har dermed et kæmpe potentiale til at skabe en større rummelighed indenfor og imellem kønnene.

Vi håber, at du/I – unge og voksne – har lyst til at deltage i debatten, bringe dine erfaringer og perspektiver ind på årsmødet og med et ønske om også at få noget ny viden med hjem.

Program       
FREDAG 
FOR BÅDE UNGE OG VOKSNE                                  

9.30 Ankomst, check-in og morgenkaffe10.00 Åbning af Ungdomsringens årsmøde ved Henrik Hald Krog (konstitueret formand) og Millard Barakzai (ungerådsformand)

10.10 Tale v. Thea Enevoldsen, Danske Skoleelever

10.35 Introduktion til samtalesaloner

10.45 Kort pause

11.00 Normkritiske vinkler på køn i en pædagogisk praksis: Oplæg ved Mads Ananda Lodahl

12.30 Frokost

13.30   Samtalesaloner: runde 1

14.45 Pause med kaffe og kage

15.15   Samtalesaloner: runde 2

16.15 Kort pause

16.30 Humoristisk peptalk ved Ellie Jokar

17.30 Pause og indkvartering

18.00 Fællesmiddag
 
UNGE                                                                   

19.30 Ungeårsmøde Forberedelse til kongres.

21.30 Hyggeligt samvær unge (uden alkohol!)... til kl. 24.00

VOKSNE

19.30 Regionssamling Forberedelse til kongres

21.30 Hyggeligt samvær voksne... til kl. 24.00

LØRDAG     

7.30    Fælles morgenbuffet i spisesalen

9.00    Fælles opvarmning til kongressen

9.30    Kongres i Ungdomsringen 2019 – part one Beretninger, fremlæggelse af forslag

11.15    Pause

11.30    Regionsforberedelse i grupperum. Frokost samtidig.

12.30    Kongres – part two Debat, afstemninger og valg

14.30    Tak for i år

 

 

 

 

Thea Enevoldsen

 

Formand for Danske Skoleelever

”Det er vigtigt bryde med fordomme, tabuer og strukturer for at sikre en skole, som løfter alle, uanset køn, og giver lige gode muligheder til

drenge såvel som piger for at lykkes i samfundet.”

Vi er meget glade for at kunne præsentere Thea som åbningstaler for årsmødet 2019, hvor hun vil komme med nogle perspektiver på, hvordan hun oplever, at opfattelser af køn påvirker unge mennesker.

Thea oplever, at køn er en ulighedsskabende faktor i folkeskolen, når børn og unge ofte mødes med forskellige forventninger fra læreren alt efter, hvilket køn de har. Det er problematisk, når de dygtige og engagerede piger udskammes med mærkatet ”12-tals-piger” samtidig med, at læreren laver en stillesiddende undervisning, der gør det sværere for en stor del drenge at følge med. Eller når læreren igen og igen efterspørger ”tre stærke drenge”, og dermed reducerer drengene til muskler og glemmer, at der måske også sidder en hel klasse fyldt med stærke piger.

En af Theas tre mærkesager i sit arbejde som formand for Danske Skoleelever er bedre seksualundervisning, hvor også køn spiller en stor rolle. Eksempelvis er det problematisk, når pigerne mystificeres, når de har pubertetsundervisning alene, mens drengene sendes ud for at spille dødbold.

Thea Enevoldsen er 15 år gammel og fra Brønderslev, hvor hun gik på folkeskolen i Skolegades skole. Hun brænder for elevernes stemme og indflydelse på deres hverdag og en skole, som kan løfte og gøre en forskel for alle, uanset deres udgangspunkt.

Mads Ananda Lodahl

Forfatter, oplægsholder, debattør

Normkritiske vinkler på køn i en pædagogisk praksis

”Køn og seksualitet kan være forvirrende og indviklede områder, og man kan hurtigt føle, at man jogger rundt i spinaten, når man i virkeligheden prøver på at gøre noget godt”.

Mads giver en jordnær og letforståelig introduktion til normkritisk pædagogik og kønsteori, fortæller fakta om LGBT- børn og unge (fællesbetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner) og deres vilkår i institutioner og samfundet, og udfordrer stereotype og vanebaserede forestillinger om børn og voksnes køn med stærke argumenter fra både det teoretiske og det personlige felt. Han fortæller anekdoter fra den pædagogiske praksis og arbejder med deltagernes egne erfaringer og dilemmaer med børn, der er i konflikt med den heteroseksuelle norm.

Mads Ananda Lodahl er en populær oplægsholder, når det handler om mangfoldighed, normalitet og inklusion, med særligt fokus på køn og seksualitet. Mads er ikke bange for at bringe både sig selv og deltagerne i spil i en ærlig dialog om, hvordan vi kan få alle ind i varmen, så de kan udfylde deres fulde potentiale.

Mads er uddannet lærer, og har arbejdet som rådgiver på Sexlinien for Unge hos Sex & Samfund, holdt en populær TED- talk (”Ending the straight world order”) og skriver lejlighedsvis om kultur for dagbladet Information. Som foredragsholder har han bl.a. arbejdet sammen med Københavns Kommune, Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, DR, Roskilde Festival og et hav af uddannelsesinstitutioner både i Danmark og internationalt.

Ellie Jokar

Rapper, skuespiller, standupkomiker

”Jeg har altid fået at vide, at jeg lige skal skrue lidt ned. Men det vil jeg ikke. Hvorfor skulle jeg det? Mændene må jo gerne råbe højt.

Hvorfor skal jeg være stille og ydmyg, bare fordi jeg er en muslimsk kvinde?”*

Ellie Jokar har gjort det til sin mission at udstille de fordomme, der (desværre) lever blandt både majoritets- og minoritetsdanskere. Og her spiller satiren en helt særlig rolle, da den formår at tage fat på emner, der er så tabubelagte, at de normalt aldrig bliver talt om.

Ellie vil give en humoristisk peptalk om identitetsdannelse, homoseksualitet, kærlighed, traditioner, religion, og det at være gråzonebarn, dvs. når man har en fod i hver lejr - den danske og den persiske.

Ellie Jokar er bl.a. kendt for programmerne ”Det slører stadig” på DR2 og ”Hvem f**k er Ellie” på DR3, der handlede om hendes forelskelse i en kvinde. Du kender hende måske også fra youtube-programmet ”Den lyserøde taxi”, hvor hun har interviewet kendte danskere, lige fra Bertel Haarder til Prinsesserne fra blokken, eller fra hendes nye comedyshow ”Wollah Show”.

*Ellie Jokar citeret i Berlingske, 11/6 2019

Samtalesaloner

I samtalesalonerne lægges der op til vigtige samtaler og erfaringsudveksling. Salonerne åbner op for et rum, hvor der er mulighed for at blive inspireret og fordybe sig i spændende samtaler om unge, køn og ungdomspædagogik.

Som noget nyt i år er det muligt at melde sig til to samtalesaloner. Tilmelding til salonerne sker på dagen.

SAMTALESALON 1                  

Minoritetsdanske drenges deltagelse i fællesskaber
Værter: Hazém AlChamat, Ungdomsringens Ungeråd, Millard Barakzai, Ungdomsringens Ungeråd, Lisbeth Teglbjærg, viceungdomsskoleleder, Nyborg Ungdomsskole.

Hæmmer fordomme om minoritetsdanske drenge deres mulighed for deltagelse i fællesskaber?I denne samtalesalon fortæller Hazém og Millard fra Ungdomsringens Ungeråd om deres erfaringer med at indgå i fællesskaber med de udfordringer, fordomme og muligheder, de møder.

SAMTALESALON 2                  

Fremtidens Klubtilbud
Værter: Christoffer Schultz, Udviklingskonsulent i Ungdomsringen og Per Larsen, medlem af Daglig Ledelse

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik, og hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?

Med afsæt i ovenstående undersøgelsesspørgsmål har BUPL og Ungdomsringen startet projektet Fremtidens Klubtilbud, der har til hensigt at italesætte og synliggøre den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed, samt afprøve og udvikle fritids- og ungdomspædagogisk praksis.

Denne samtalesalon giver en kort introduktion og status på projektet, og lægger derefter op til en samtale om, hvad god fritids- og ungdomspædagogik er og kan blive til for fremtiden.

SAMTALESALON 3                 

Piger og e-sport

Vært: Martin Schouw, e-sportskonsulent hos Ungdomsringen

E-sport er i en rivende udvikling i fritids- og ungdomsklubber samt på ungdomsskolerne rundt i landet. Det er dog i langt de fleste tilfælde drenge, der vælger at benytte de forskellige initiativer omkring e-sport.

Deltagerne vil blive inddraget i dialog omkring de barrierer, der kan ligge til grund for, at piger ikke vælger at deltage, når der tilbydes e-sport, og hvad man kan gøre for at nedbryde dem.

Derudover vil der blive åbnet op for en diskussion om, hvordan man kan gøre e-sport attraktiv for piger, og hvordan man kan skabe tilbud på e-sport, som både målrettes drenge og piger til at deltage på lige fod.

SAMTALESALON 4                  

Normkritik i praksis

Vært: Mads Ananda Lodahl

I forlængelse af Mads’ oplæg tidligere på dagen, vil der i denne samtalesalon være en unik mulighed for at gå mere i dybden med, hvordan man får normkritik ind i sin daglige praksis, og herigennem skaber bedre vilkår for unge, der er i konflikt med de herskende normer.

Deltagerne får mulighed for at udveksle deres egne udfordringer og dilemmaer med ovenstående, og udvikle konkrete ideer til, hvordan de kan arbejde med disse.

SAMTALESALON 5                  

Billeddeling på de sociale medier

Vært: Frederik Jensen, Sexualisterne i Aalborg.

Er der forskel på, hvad drenge og piger lægger op på de sociale medier? Bliver de opfattet på samme måde, når de lægger billeder op af sig selv? Hvordan hjælper vi unge på vej til at tage velovervejede valg i forhold til billeddeling?

Frederik har været en del af Ungdomsringens ung- til-ung-gruppe Sexualisterne i mere end 5 år. Han vil tage udgangspunkt i sine egne oplevelser med emnet, og krydre det med sine erfaringer fra mange års undervisning med Sexualisterne.

SAMTALESALON 6                  

Demokratiarbejde og ungeråd/klubråd

Vært: Belinda Lütz, Vesterbro Ungdomsgård

Vesterbro Ungdomsgård har lavet forskellige indsatser for at styrke og strukturere deres demokratiarbejde. Blandt andet har de en årlig tilbagevendende Fælles Demokratidag i samarbejde med skolerne på Vesterbro, de har etableret et ungeråd, og tager på Folkemødet med nogle unge. De er hele tiden søgende på at ramme en god kombination af formelt og uformelt demokratiarbejde, og på at finde de gode måder at inspirere de unge til aktiv deltagelse i mange forskellige situationer.

I denne samtalesalon vil der være et oplæg med praksisnært indblik i tiltagene fra Vesterbro Ungdomsgård, hvorefter vi sammen vil inspirere hinanden med succeshistorier, udfordringer, overvejelser og gode ideer til demokratiarbejdet i klubben/Ungdomsskolen.

UNGDOMSRINGEN  UDDELER: Aksel Horsens Mindelegat 2019

– har du kandidater?

UNGDOMSRINGEN genoptog i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum i 2017 uddelingen af et mindelegat, der nu vil blive uddelt årligt.

I 1984 etablerede Ungdomsringen Fonden Aksel Horsens Mindelegat. Fondens formål er, ”At foretage uddelinger af fondens overskud til en eller flere medarbejdere eller institutioner i forbindelse med ”Landsforeningen Ungdomsringen”, der har vist særlig interesse, forståelse og indsats for arbejdet med ungdommen.”

Ungdomsringen uddeler prisen i 2019, og det vil ske på årsmødet og kongressen d. 22.- 23. november.

FAKTA                   

Prisen er på 15.000 kr.

Prisen uddeles til personer eller institutioner, som er medlemmer i Ungdomsringen

Man skal have vist særlig interesse, forståelse og indsats for arbejdet med ungdommen

Indstillinger, med motivation, til prisen kan indsendes af alle blandt medlems- kredsen til Ungdomsringen senest d. 31. oktober kl. 16.00 på mail ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Hvem der er modtager af prisen offentliggøres under årets kongresweekend.

Modtageren 2018 var Niels Erlandsen fra Ungdomsskolen Bornholm, og begrundelsen for modtagelsen var:

Lederen af Ungdomsskolen på Bornholm beskrev Niels såle- des: Niels har igennem 15 år gjort et kæmpe stykke arbejde i Ungdomsskolen på Bornholm. Niels har et kæmpe drive, og går altid forrest, når der skal laves aktiviteter, arrangeres fester mm. i klubben. Han er en særdeles god og respekteret kollega, og hans omgang med de unge er helt unik. Han har evnen til at få de unge til at ”flyve”, men også evnen til at lande dem sikkert igen.

Ungdomsringen ønsker endnu engang Niels tillykke med Aksel Horsens Mindelegat.

Praktiske oplysninger

KONGRESDELEGEREDE  OG GÆSTER                                

Det er gratis for Ungdomsringens delegerede og særlige indbudte gæster at deltage i Årsmøde og Kongres inkl. fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelser. Enkeltværelse kan tilkøbes.

PRISER:

Medlemmer/ungemedlemmer (ikke delegeret) – særlig medlemspris    
Årsmøde fredag kl. 10 – 17.30 inkl. frokost, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.    750
Årsmøde fredag kl. 10 – 17.30 inkl. frokost, ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.    100
Årsmøde fredag kl. 10 – 24.00 inkl. aftensmad, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.000
Årsmøde fredag inkl. aftensmad og overnatning m. morgenmad, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.500
Mulighed for tilkøb af enkeltværelse, alle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.    250
Ungeårsmøde fra kl. 17.30 fredag – lørdag kl. 14.30 inkl. forplejning og overnatning . . . . . . . .  kr.     200
Øvrige deltagere (ikke-medlemmer)    
Årsmøde fredag kl. 10 – 17.30 inkl. frokost, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.250
Årsmøde fredag kl. 10 – 17.30 inkl. frokost, ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.    250
Årsmøde fredag kl. 10 – 24.00 inkl. aftensmad, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.450
Årsmøde fredag inkl. aftensmad og overnatning m. morgenmad, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.995
Mulighed for tilkøb af enkeltværelse, alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.    250
Deltagelse i kongres 2019, lørdag    
Medlemmer/ ikke-medlemmer – lørdag kl. 10.00 - 14.30 inkl. frokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gratis

Frist for tilmelding er 11. oktober på www.ungdomsringen.dk    

DOWNLOAD HELE FOLDEREN HER               

GENERALFORSAMLINGER:

Som kongresdelegeret vælges man på generalforsamlingerne, hvor alle, der har medlemskab i Ungdomsringen, har mulighed for at stille op.

24. september 2019                Region Syddanmark                Nyborg Ungdomsskole                         Nyborg

25. september 2019                Region Nordjylland                  Kulturhuset, Blok X                               Aalborg

2. oktober 2019                        Region Midtjylland                  Viborg Ungdomsskole                          Viborg

9. oktober 2019                        Region Sjælland                       Fritidsklubben Marievang                   Slagelse

10. oktober 2019                      Region Hovedstaden               Hampen                                              Ølstykke

Har du spørgsmål til tilmelding så kontakt Charlotte Risum Jensen på 70 27 00 50 eller mail crj@ungdomsringen.dk

 


Vil du vide mere?
Ditte Marie Lindeskov
Ditte Marie Lindeskov
Udviklingskonsulent
Sexualisterne, undersøgelser, kurser, konferencer og målrettede forløb.
30 92 21 69
dml@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk