Læs Ungdomsringens vedtægter her


 

Regionsgeneralforsamlinger 2017

Midtjylland:

Dato: Onsdag den 20. september 2017
Tid: Kl. 17.00 - 20.45
Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

 
Program:
Kl. 17.00:         Tilbud om rundvisning på DOKK1, det nye hovedbibliotek i Aarhus.
Kl. 17.30          Sandwich m. vand (tilmelding påkrævet)
Kl  18.00          Nyt fra Ungdomsringen på Landsplan
Kl. 18.15:         Generalforsamlingen startes op, beretninger og økonomi.
Kl. 18.45:         Fremtidigt arbejde: Ungdomsringens aktiviteter 2017-2018.
Regionsbestyrelsen er interesseret i at igangsætte flere aktiviteter til glæde for de unge.Men hvad er Ungdomsringens aktiviteter? Hvad er der basis for at udvikle på? Hvilke støtte muligheder findes der i bestyrelsen og hvad kræver det egentlig af medlemmerne?

Kl. 20.00:         Valg til den nye bestyrelse.
Kl. 20.45:         Tak for i aften
 
Der serveres kaffe/the og lidt sødt til mødet.

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer, men af hensyn til bestilling af lokale og forplejning skal tilmelding ske senest den 7. september tir@ungdomsringen.dk,
  
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Titte Randvig på tlf. 30 92 21 68 eller tir@ungdomsringen.dk.

 Nordjylland:

Dato: Onsdag den 27. september 2017

Tid: Kl. 17.00 - 20.00
Sted: Fritidscenter Vesterkæret, Skydebanevej 6A, 9000 Aalborg
 
Program:
17.00 - 17.30: Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
17.30 - 18.00: Nyt fra Ungdomsringen på Landsplan.
18.00 - 20.00: Regionsgeneralforsamling 
Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
 
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 20. september til sel@ungdomsringen.dk.
  
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk.

 Hovedstaden:

Dato: Tirsdag den 3. oktober 2017
Tid: Kl. 17.30 - 20.45
Sted: Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade 8, 1658 København V
 
Program:
17.30 - 18.00: Velkomst (med beretninger)
18.00 - 18.45: Oplæg v/DUF: "Med udgangspunkt i viden fra Dansk Ungdoms
Fællesråd zoomer vi ind på de unges fællesskaber. Når unge skal prioritere deres tid, er fritidsfællesskaberne i skarp konkurrence med en række andre arenaer. Men hvordan prioriterer de unge deres fællesskaber, og hvilke behov er fællesskaberne med til at udfylde? Og hvordan sikrer vi, at fritidsfællesskaberne spiller en rolle i de unges liv?"

18.45 - 19.15: Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
19.15 - 19.30: Nyt fra Ungdomsringen på landsplan
19.30 - 20.45: Regionsgeneralforsamling 

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet. 
 
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest onsdag d 27. september til chs@ungdomsringen.dk
  
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Christoffer Schultz på tlf. 30 92 21 62 eller chs@ungdomsringen.dk.

 Sjælland:

Dato: Tirsdag den 3. oktober 2017                                              
Tid: Kl. 17.00 - 20.00
Sted: Lejre Ungdomsskole, Sandbechs Alle 1a, 4330 Hvalsø
 
Program:
17.00 - 17.30: Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
17.30 - 18.30: Fremtidig virksomhed for regionsbestyrelsen Sjælland – inddragende proces:
- En af visionerne i bestyrelsen er at skabe rum for både unge og voksne perspektiver i Ungdomsringen. Derfor håber vi på, at der kommer en masse unge og voksne, så vi dels får skabt os et overblik over regionens udfordringer og dels får undersøgt hvor deltagernes interesser og motivation ligger, set fra både unge og voksen perspektiv.
 
- Ungeprocessen styres af de unge fra bestyrelsen – alle unge er meget velkommen!

- Kortlægning af deltagende unge; hvad er i optaget af i ungemiljøerne ude lokalt og hvordan vil i gerne bidrage til flere fede aktiviteter i regionen?
 
- Voksenprocessen styres af konsulenten

- Kortlægning af deltagende voksne; hvad oplever I som udfordringer og succeser i det daglige lokale arbejde og hvilke temaer, kunne der være relevant at arbejde videre med i regionsbestyrelsen og Ungdomsringen generelt?
 
- Afsluttende fælles proces:
- De 2 grupper fremlægger for hinanden og idéer og anbefalingerne lægger spor for den nye bestyrelses arbejde.

 
18.30 - 20.00: Regionsgeneralforsamling 

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest fredag den 29. september til sel@ungdomsringen.dk
  
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk

 Syddanmark:

Dato: Torsdag den 5. oktober 2017
Tid: Kl. 17.30-20.30
Sted: Stenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr.Vilstrup, Nr.Bjært, 6000 Kolding
 
Program:
17.30 - 18.00: Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)
18.00 - 18.30: Oplæg om Klub2020 v/Christoffer Schultz, konsulent i Ungdomsringen. 
18.30 - 20.30: Regionsgeneralforsamling 

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.
 
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 01. oktober til mol@ungdomsringen.dk.
  
Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen på tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.