Bliv medlem af Ungdomsringen

Ungdomsringen er foreningen for alle fritids- junior- og ungdomsklubber, ungdomsskoler ungdomsskoleklubber samt en række andre virksomheder, der arbejder med større børn og unge.

Sekretariatet i Odense tilbyder medlemmerne professionel service og konsulentbistand. 15 ansatte betjener Ungdomsringens 1.050 medlemsklubber med deres tilsammen 140.000 større børn og unge.

Ungdomsringen:

  • udvikler og gennemfører aktiviteter i samarbejde med medlemmerne over hele landet.
  • tilbyder kompetenceudvikling for medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet.
  • sikrer kvalitet og helhedstænkning i løsningen af opgaverne på børne- og ungeområdet.

Ungdomsringen har medlemmer over hele Danmark samt på Grønland, Færøerne og i Sydslesvig.
Medlemmerne præger udviklingen i organisationen gennem deltagelse i arbejdet i de 5 regionsbestyrelser, relevante faglige netværk og arbejdsgrupper for aktiviteter.

Ungdomsringen giver unge mulighed for reel indflydelse på beslutningerne og udviklingen af organisationen. Det sker gennem Ungerådet, hvis medlemmer deltager i organisationsarbejdet på lige fod med de voksne.

Medlemskab af Ungdomsringen giver blandt andet adgang til:

  • konsulentbistand om klubrelevante spørgsmål, udvikling og aktiviteter
  • deltagelse i spændende og relevante aktiviteter og events for og med større børn og unge
  • kurser, konferencer, temadage og målrettet kompetenceudvikling for medarbejdere og personalegrupper
  • det månedlige nyhedsbrev, Digitale Nyheder om den faglige udvikling på i klubber og på børne- og ungeområdet
  • det ugentlige nyhedsbrev, Mandag Middag med nyt om aktiviteter og tilbud og nyheder om Ungdomsringen
  • pjecer, rapporter og bøger udgivet af Ungdomsringen
  • direkte kontakt til andre medlemmer gennem medlemsregistret

Se kontingentsatserne for medlemsskab her

Få tilsendt tilmeldingsskema her