Om Ungdomsringen

Om Ungdomsringen

Ungdomsringen er en forening stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber i Danmark.

Foreningen har tre hovedopgaver:

  • at skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubberne
  • at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet
  • at skabe politisk fokus på vilkårene i unges fritidsliv – på vegne af vores medlemmer


Foreningen er demokratisk opbygget med en kongres, ungekongres, et landsråd, et ungeråd og en daglig ledelse.

Kongressen er øverste myndighed og repræsentation sker gennem delegerede valgt fra medlemsklubberne.

Daglig Ledelse består af formand og to næstformænd – alle valgt direkte på kongressen.

Landsrådet sammensættes af daglig ledelse, unge fra Ungerådet og to fra hver regionsbestyrelse.

Regionsbestyrelserne udvikler og gennemfører mere lokale aktiviteter.

I dag har Ungdomsringen ca. 140.000 medlemmer fra ca. 1040 medlemsklubber.

Ungdomsringen har et professionelt sekretariat, som understøtter det frivillige foreningsarbejde.

Foreningen finansierer sine aktiviteter dels gennem medlemskontingent og dels ved tipsmidler.