30. sep 2015

Ny samarbejdsaftale mellem Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen

Ny samarbejdsaftale mellem Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen To landsdækkende organisationer revitaliserer fælles indsatser.

Simon Kollerup, MF og fmd. for Ungdomsringen og Finn Lillelund Christensen, ungdomsskoleinspektør og fmd. Ungdomsskoleforeningen, har underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem de to landdækkende organisationer for klubber og ungdomsskoler. Som noget nyt introducerer den nye aftale en ledelsesgruppe på tværs, som skal mødes 4 gange årligt. ”Begge parter har i en årrække ønsket mere samarbejde, men i en travl hverdag har vi måttet erkende, at der skulle mere struktur, ledelse og prioritering på samarbejdet, hvis det for alvor skal udfoldes. Det bliver det nu” siger Finn Lillelund Christensen i en kommentar.


”Unges fritidsliv er under pres i disse år” tilføjer Simon Kollerup ”med stramme kommunale budgetter er det vigtigt, at vi ser på unge i et helhedsperspektiv og høster de synergieffekter, man kan. Vores ønske er at tale med én fælles stemme for de unge”.


Der er allerede aftalt et fælles arrangement på Folkemødet på Bornholm i 2016 med et stærkt bidrag fra unge. Den nye ledelsesgruppe første formelle møde finder sted i december; her vil yderligere indsatsområder blive aftalt.

Læs hele samarbejdsaftalen her