8. sep 2014

Lederkonference 2014

Velkommen til Lederkonferencen - Den 23. og 24. oktober 2014 i Middelfart Har du brug for faglige indspark, erfaringsudveksling og networking – ALT sammen på ledelse! Så har du - gennem Ungdomsringen - mulighed for at mødes med dine lederkollegaer fra hele landet til den årlige Lederkonference. Ungdomsringen glæder sig til at byde velkommen til landets ungdomsskoleledere, klubledere, souschefer, afdelingsledere og andre mellemledere fra børne- og unge området.

 

Velkommen til Lederkonferencen - Den 23. og 24. oktober 2014 i Middelfart

Har du brug for faglige indspark, erfaringsudveksling og networking – ALT sammen på ledelse!

Så har du - gennem Ungdomsringen - mulighed for at mødes med dine lederkollegaer fra hele landet til den årlige Lederkonference.

Ungdomsringen glæder sig til at byde velkommen til landets ungdomsskoleledere, klubledere, souschefer, afdelingsledere og andre mellemledere fra børne- og unge området.


Program

 

Torsdag den 23. oktober 2014

09.00 - 10.00 Ankomst og kaffe
Velkommen til Lederkonferencen
Ungdomsringen byder velkommen og præsenterer programmet.

10.00 - 10.45 Ledelse med begejstring v. Peter Bastian
Hør Peter tale om begejstring som redskab i ledelse og hør dette bedrevet i praksis via et sugerør

11.00 - 12.30 Polyfon Ledelse - fra kakafonisk krydspres til kreativ polyfoni v. Betina Rennison
Ledelse er at befinde sig i et spændingsfelt af modsatrettede forventninger, hensyn og rationaler (‘koder’), hvoraf ingen principielt har forrang. Ledelse er at leve med flertydigheden som fast makker. Hvordan gør man det? Hvordan mestres de mange ‘kodesammenstød’ og paradokser? Oplægget præsenterer og diskuterer det polyfone vilkår og giver; 1. et historisk tilbageblik på ledelsesbegrebets historie og fremkomsten af de mange koder, 2. et overblik over hvilke forskellige koder, der dukker op idag, 3. en indsigt i hvordan koderne støder sammen på forskellig vis - og 4. et katalog over strategier til håndtering af de mange koders afledte dilemmaer og paradokser.

Betina Wolfgang Rennison, Ph.d. Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder, ‘Rennison Research’. Lektor i organisationssociologi, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, COMA, Aalborg Universitet.


12.30 - 13.30 Tjek ind og frokost

13.30 - 15.00 Ledelse i det grænseløse pædagogiske landskab v. Justine Grønbæk Pors.
Netop nu genopfindes de pædagogiske institutionernes kerneopgaver og der eksperimenteres med nye relationer mellem organisationer, professioner og samfund. I dette oplæg kortlægger Justine Grønbæk Pors de ledelsesudfordringer som dermed opstår. Hvordan kan ledere af pædagogiske organisationer arbejde med grænseoverskridende læringsprocesser, tværgående samarbejde og partnerskaber? Hvilke spændinger mellem nytænkning og innovation på den ene side og evidens, dokumentation og placering af ansvar på den anden kan dukker op? Er der behov for at trække grænser i det grænseløse børneliv?

Justine Grønbæk Pors, Phd og adjunkt, forsker i velfærdsinnovation og ledelse af uddannelse på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.
Hun er forfatter til ’Støjende Styring. Genopfindelsen af folkeskolen mellem ledelse, organisering og læring’ (Samfundslitteratur). Og sammen med Niels Åkerstrøm Andersen forfatter til ’Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering’ (Hans Reitzels forlag).

15.00 - 15.30 Kaffepause

15.30 - 16.30 Samtaler om de lokale udfordringer

16.30 - 17.00 Pause

17.00 - 18.00 De kommunale udfordringer på det fritids- og ungdomspædagogiske område
v. Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune. Tidligere formand f. BKF.

Fredag den 24. oktober 2014

08.00 - 09.30 Morgenmad

09.30 - 11.30 Opsamling på samtaler om de lokale udfordringer
Fortælling om Ungdomsringens status på den politiske front.
Initiativer i 2015 vedrørende ledelse.

11.30 - 12.00 Udtjek

12.00 - 13.00 Frokost og afsked


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og Sted:
Den 23. til 24. oktober 2014 på Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Pris:
Deltagerpris inkl. forplejning og overnatning i enkeltværelse er kr. 2.495,-

Tilmelding:
Der er bindende elektronisk tilmelding senest den 1. oktober 2014 her

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til program og indhold er du velkommen til at kontakte konsulent Jesper Larsen på mobil 30 92 21 65/ e-mail jel@ungdomsringen.dk – og spørgsmål vedr. tilmelding og betaling kan rettes til sekretær Maria Lykke Nielsen telefon 65 47 21 69 / e-mail mln@ungdomsringen.dk


Redaktører

Jane Dupont

Jane Dupont

Jesper Larsen

Jesper Larsen