16. apr 2015

Forårshilsen fra formanden

   
Kære medlem
 
Foråret er for alvor i gang hvilket betyder, at en masse af Ungdomsringens aktiviteter rykker udendørs. Snart bliver Tivoli i København, Friheden i Aarhus og BonBon Land fyldt med glade unge, som er sammen om gode oplevelser. Det er herligt, at vi kan fylde nogle af landets største forlystelser med unge fra fritids-, ungdomsklubber og Ungdomsskoler, hvor de tilmed får lejlighed til at optræde på de berømte scener i Tivoli og Friheden. Også på kompetenceudviklingsområdet strømmer det ind med forespørgsler på ungeinvolveringskurser, og der bliver planlagt flere og flere skræddersyede udviklingsforløb for klubber og ungdomsskoler over det meste af landet.
 
Det er ikke nogen nyhed, at der sker store forandringer i hverdagen for mange af jer medlemmer af Ungdomsringen. Derfor vil jeg bruge denne hilsen til at sætte fokus på et par af de initiativer, vi har kørende i Ungdomsringen. Jeg vil fortælle om:
• Vores store forsøgs- og udviklingsprojekt, der skal give inspiration til samarbejdet mellem klubber og den åbne skole
• Vores fælles aktiverende og mobiliserende bogprojekt om fremtidens fritids- og ungdomsklubber
• Vores nye partnerskab med en uddannelsesinstitution om forskning og udvikling af en ny fritidspædagogisk ledelse
 
   
250 ledere, pædagoger og andre fagfolk samlet til konference om udviklingen af samarbejdet mellem klubber og skolen
 
Ungdomsringen igangsatte i 2014 et stort forsøgs- og udviklingsprojekt med navnet ”Klubbernes gode samarbejde med skolen”. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og udføres i samarbejde med BUPL, og vi er allerede godt i gang. Efteråret sidste år blev brugt på at indsamle viden, ideer og erfaringer fra over 300 klubber fra hele landet. Ungdomsringen har hyret Center for Ungdomsstudier (CUR) til at forestå indsamlingen af viden og erfaringer fra klubberne. I starten af året har CUR gennemført interviews med 50 klubber og besøgt yderligere 20 for at få et indblik i de samarbejdsprojekter, der allerede er i gang.
 
I mandags var 250 ledere og medarbejdere fra klubber og ungdomsskoler samlet til konference i Odense for at høre om de foreløbige resultater af projektet. Der er allerede gjort mange erfaringer, som er værd at dele. Et af de centrale aspekter ved samarbejderne mellem klubber og skoler – er ledelse. Det kræver både en aktiv politisk ledelse, der udstikker de overordnede rammer, og handlekraftige skole- og klubledere, som har kompetencerne til at udvikle samarbejdsprojekterne. Derfor tror jeg, at kompetenceudvikling inden for lederområdet kommer til at fylde mere for jer medlemmer, og dermed for os i Ungdomsringen fremover.
 
    
 
Den næste fase i projektet ”Klubbernes gode samarbejde med skolerne” kommer til at foregå fra nu og hen over sommeren og efteråret. Her skal op til 30 klubber indgå i afprøvningen af forskellige samarbejdsprojekter og i udviklingen af nye. Det hele følges tæt, evalueres og dokumenteres. Til januar næste år præsenteres resultaterne i et stort nationalt inspirationskatalog, der bliver offentligt tilgængeligt på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tanken er, at kataloget skal give inspiration til måder at etablere samarbejde på og være en katalysator for, at samarbejdet mellem klubber og skoler kommer til at fungere optimalt.
 
 
   
Fremtidens fritids- og ungdomsklubber
 
Der fokuseres meget på unges læring og udviklingen af deres kompetencer for at ruste dem til arbejdsmarkedet i et videnssamfund. Styrkede kompetencer og viden er vigtige elementer for vores unge, men det er ikke i sig selv en garanti for en god tilværelse. Unges fritidsliv har stor betydning - ikke kun i overgangen fra barn til voksen og i dannelsen af demokratiske medborgere, men også i forhold til at styrke unges identitet i forbindelse med uddannelse og læring.  I en omskiftelig tid er der behov for, at vi som forening for blandt andet landets fritids- og ungdomsklubber, fokuserer på i fællesskab at komme med bud på, hvordan fremtidens fritids- og ungdomsklub kan se ud. Derfor har vores bogudgivelse i år fået titlen ”Fremtidens fritids- og ungdomsklubber”. At vi skal koncentrere os om det i fællesskab, mener jeg helt bogstaveligt. I år udgiver vi nemlig ikke blot en bog og afholder en konference. I år skal det være et aktiverende og mobiliserende bogprojekt.
 
Tanken er, at der på en række forskellige måder skal være samvær, samspil og samtaler om fremtidens fritids- og ungdomsklubber. Formålet er, at vi igangsætter kvalificerede snakke om områdets fremtid, og på den måde forhåbentlig er med til at sætte dagsorden for fremtidens klubber. Der vil derfor inden sommer blive afholdt regionale netværkskonferencer, og i efteråret vil vores traditionsrige lederkonference omhandle netop dette tema. I forbindelse med udgivelsen vil der komme en lang række tiltag, som jeg ikke vil bruge jeres tid på at fortælle om nu. Jeg kan dog løfte sløret for, at der både kommer små videoforedrag, debatforum på nettet, og mange andre muligheder for erfaringsudveksling, ideudvikling, samvær, samspil og samtaler.
 
 
   
Forskning om en ny fritidspædagogisk ledelse
 
Som jeg har nævnt er vi i fuld gang med både at se på konkrete måder til samarbejde mellem klubber og den åbne skole og et blik på fremtidens fritids- og ungdomsklubber. Men med den åbne skole og andre omstruktureringer stilles der ikke bare krav til nye samarbejdsformer og en udvikling af fritids- og ungdomsklubberne. Det stiller også krav til at fritidspædagogikken, og de folk som arbejder med den, om at tilpasse sig den nye virkelighed. I forlængelse af de to initiativer har vi derfor søsat et projekt, som handler om at udvikle nye strategier for ledelse af fritidspædagogik gennem forskning og eksperimenter. Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi har indgået et partnerskab med Copenhagen Business School (CBS) om dette projekt.
 
Det overordnede formål er dobbelt: Dels vil vi undersøge og skabe viden om hvilke former for ledelse, der kræves af pædagogiske ledere, når ledelsesansvaret udvides til også at omhandle, hvordan børn og unge lærer og trives på tværs af grænser mellem klub, skole og andre kommunale og frivillige tilbud. Dels handler det om at skabe konkrete forandringer ved at udvikle ledere i to til tre kommuner samt sætte gang i en række hverdagsinnovative eksperimenter. Netop disse hverdagsinnovative eksperimenter er jeg særligt glad for. Vi ser alt for ofte, at der ikke er tid til udvikling i en travl hverdag, og at man knap nok når at finde sine ben i et nyt tiltag, inden det er tid til det næste projekt. Tanken er, at indsatsen skal tage udgangspunkt i problematikker fra hverdagen bl.a. i forhold til samarbejdet med den nye åbne skole, og dermed give ejerskab. Dan Turells udtryk ”Vi holder af hverdagen” er en ledestjerne for dette projekt.
 
 
   
Som formand er jeg rigtig glad for at høre om det gåpåmod, der er ude hos alle jer medlemmer af Ungdomsringen. Der er forsat stort fokus på at skabe aktiviteter på tværs af klubber og ungdomsskoler, på at udvikle medarbejdere og lederes kompetencer og ikke mindst udvikle samarbejdet med den åbne skole. Det vidner om et stort engagement for, og som stigningen i ungeinvolveringskurser viser, også med de unge.
Husk at vi er en forening, hvor kernen er jer medlemmer. Hvor nye ideer og initiativer til udvikling af hele Ungdomsringen kommer fra jer.
 
De bedste hilsner
Simon Kollerup
Formand for Ungdomsringen
 
 
 
 
 


Redaktører

Jane Dupont

Jane Dupont

Simon Kollerup

Simon Kollerup