Ung uden uddannelse


Dato:
27-09-2012 - 27-09-2012
Tid:
17:00 - 19:00
Sted:
Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Ung uden uddannelse?

Hvad gør man i klubberne når man oplever en ung der pjækker eller dropper helt ud af skolesystemet?

Uddannelse til alle unge nu! Sådan lyder ønsket fra både regering og opposition, men hvem skal støtte de svageste unge i denne proces? Og risikerer man at gøre tingene værre og udstøde yderligere med de krav der følger med uddannelsespakkerne? Var det ikke en ide, at medtænke klubberne i denne proces og diskutere nye metoder og mål for klubarbejdet? Mød op og få nogle gode argumenter med til politikere og ledere i din kommune.
 


Oplægsholdere:

 Jens Christian Nielsen, lektor og forskningsleder CEFU
Med baggrund i bl.a. rapporten "Når det er svært at være ung i DK" fortæller Jens Chri-stian Nielsen om netop den målgruppe af unge, som har svært ved at fastholde et ud-dannelsesforløb. Unge i dag vender, i følge rapporten, ofte skylden mod dem selv og be-brejder sig selv, at de ikke er så dygtige som andre unge.
 

Jesper Larsen, konsulent i Ungdomsringen og tidligere områdeleder
Den nuværende klublovgivning og Rambøll rapporten fra 2005 peger allerede på klubbernes potentialer i den socialpædagogiske indsats overfor uddannelsessvage unge. Klubberne er en oplagt metode til at styrke unges sociale kompetencer, der netop er en forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse. Jesper kommer bl.a. ind på anvisninger og eksempler til den pædagogiske praksis i klubberne.
 


Tilmelding:

Bindende tilmelding skal ske senest den 21. september 2012.

Deltagelse er gratis, tag dine kollegaer med! Ungdomsringen og BUPL byder på en sandwich og en vand.
 

Se invitationen her

Tilmelding til Ung uden uddannelse

Default.aspx?ID=3712

< Tilbage