Udviklingsprojekter for kommuner

Lad Ungdomsringen sætte gang i udviklingen i kommunen

Når kommunen skal have gang i ungeområdet kan Ungdomsringen tilbyde at stå for udviklingsprojekterne.

Vores erfarne faglige konsulenter har stået bag en lang række projekter i landets kommuner.

Hvis din kommune har en ide eller et projekt om/for/med unge, så tøv ikke med at kontakte os.
Vi kan levere faglig viden, sparring, inspiration eller konkrete løsninger – alt efter kommunens behov, ønsker og økonomi.

Læs om nogle af de konkrete opgaver Ungdomsringen har løst

Ungeinvolvering på Østerbro i København

Evaluering af Ungdommenshus i Fredericia

Struer Kommunes ungdomspolitik


Kontakt Ungdomsringen på telefon 7027 0050 for yderligere information.
Du er også velkommen til at kontakte Ungdomringens konsulenter direkte .


Ungeinvolvering på Østerbro i København

I begyndelse af 2010 fik Ungdomsringen en henvendelse fra Østerbro Lokaludvalg i København. En undersøgelse viste, at de unge i området manglede tilbud i deres fritid – steder at være - noget at give sig til. Det ville Østerbro Lokaludvalg gerne gøre noget ved – og de ville have de unge til at deltage aktivt i arbejdet. Derfor bad Lokaludvalget Ungdomsringen om hjælp.

Ungeinvolveringsprojektet bestod af 3 processer, der blev samlet i Østerbro rapporten:

  • dialogmøder med unge fra Østerbros klubber
  • et større undervisningsmateriale brugt på Østerbros skoler
  • en ungekonference

Læs om Østerbro Lokaludvalgs ungdomsindsats her
Download Østerbro rapporten her
Læs her hvilke konkrete resultater, der er kommet ud af projektet for de unge på Østerbro


 


 

Evaluering af Ungdommenshus, Fredericia

Ungdommenshus, Fredericia (foto: Ungdommenshus hjemmeside)Evalueringen af Ungdommenshus er udført af Ungdomsringen for Fredericia Kommune. Den blev efterfølgende blevet brugt som løftestang til at bevare Ungdommenshus, der ellers stod til at blive lukket i forbindelse med kommunale besparelsesplaner. 

Undersøgelsen bygger på tre dages feltarbejde i Ungdommenshus med observationer, deltagelse i husets aktiviteter, interviews med unge, forældre og ledelse samt fokusgruppeinterview  med unge, ansatte og Ungdommenshus bestyrelse.

Evalueringen afdækker:

  • hvilke værdier karakteriserer Ungdommenshus
  • hvilke unge når Ungdommenshus ud til
  • hvilken kulturprofil har Ungdommenshus
  • hvordan fungerer demokratimodellen i Ungdommenshus

Download evalueringsrapporten om UngdommenshusStruer Kommunes ungdomspolitik - Ung, Aktiv, AnsvarligStruer Kommunes ungdomspolitik

Struer kommune rettede henvendelse til Ungdomsringen for at få eksternt lederskab til processen og udformningen af kommunes ungdomspolitik.

To konsulenter fra Ungdomsringen stod for udarbejdelsen i tæt samarbejde med Struer Ungdomsskole. En styregruppe med politikere og embedsfolk var tilknyttet projektet.

Grundlaget for ungdomspolitikken var en undersøgelse blandt alle interessenter på ungeområdet - også de unge selv. I undersøgelsen indgik interviews, spørgeskemaer og andre former for aktiv inddragelse.

Undervejs blev konsulenterne opmærksomme på en række udfordringer i de unges hverdagsliv. Det resulterede i konkrete anbefalinger til embedsmænd, politikere og praktikere.

Målet for ungdomspolitiken var, at den skulle: 

  • virke i praksis på områder unge finder relevante
  • være godkendt og gerne udformet i samarbejde de unge 
  • kunne linke til byrådets øvrige arbejde

Udformningen af Struer Kommunes ungdomspolitik lagde også grundstenen til De Unges Råd, der repræsenterer alle unge i kommunen. 

Læs Struer Kommunes ungdomspolitik her

Læs om Struer Kommunes Ungeråd her