Uddannelsesdage

Uddannelsesdage

UDDANNELSESDAGE

Ungdomsringens uddannelsesdage giver mulighed for at fordybe sig i et sammenhængende tema – og arbejde viden og refleksion ind i sin praksis. Kurset inddrager jeres praksiserfaringer i de processer, som ligger i forlængelse af undervisernes oplæg.
Vi har samlet sammenhængende og beslægtede temaer i fire uddannelsesdage med overskrifterne; Sæt ord på din faglighed - Professionel kommunikation – Pædagogik og refleksion - Aktiviteter - tænk nyt indenfor klubbens eksisterende rammer.

Uddannelsesdag 1
Sæt ord på din faglighed - dokumentation og formidling af pædagogisk arbejde.
Ungdomspædagogisk arbejde rækker ud over de institutionelle rammer og udgør en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med mange aktører på banen.
Her får I lejlighed til at sætte fokus på jeres praksis og arbejde med, hvordan I evaluerer og dokumenterer denne praksis – og hvordan I formidler jeres projekt og resultater til medier og samar-bejdspartnere.
Dagen er sammensat af nedenstående tre temaer, og vil bestå at intensive oplæg og forskellige øvelser.

 • Klubbernes projekt (ungekultur, nu og i fremtiden)
 • Dokumentation og formidling
 • Mediehåndtering - målrettet formidling.

Uddannelsesdag 2
Professionel kommunikation på kryds og tværs
God kommunikation er en forudsætning for et frugtbart samarbejde med mange forskellige sam-arbejdspartnere med forskellige (fag)kulturer. Denne uddannelsesdag sætter fokus på både de unges sprog (og den gode kommunikation med de unge) samt medarbejdernes redskaber til at håndtere konflikter og mestre vanskelige samtaler.
Dagen er sammensat af nedenstående tre temaer, og vil bestå af intensive oplæg og forskellige øvelser.

 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Unge og sprog
 • Den professionelle samtale

Uddannelsesdag 3
Fokus på pædagogikken og dannelse af det refleksive rum.
Refleksion er en forudsætning for at kunne udvikle sin praksis og give den kvalitet og mening.
Uddannelsesdagen sætter fokus på anerkendende og inkluderende pædagogik – og hvordan man arbejder med disse begreber i et refleksivt rum. Endelig lanceres refleksionen som metode som et led i kompetenceudvikling af de unges sprog og begrebsdannelse gennem det filosofiske værksted.
Dagen er sammensat af nedenstående tre temaer, og vil bestå af intensive oplæg og forskellige øvelser.

 • Anerkendende og værdsættende pædagogik i en klubkontekst
 • Inklusion som pædagogisk metode
 • Filosofisk værksted

Uddannelsesdag 4
Aktiviteter - tænk nyt indenfor klubbens eksisterende rammer.
Hvordan bliver en legeplads til et adventure løb? Med udgangspunkt i en klub og dens rammer, ser vi på de mange muligheder, der er i at udvide klubbens aktivitets-tilbud. Vi arbejder med muligheder for at skabe aktiviteter ud fra netværk og andre lokale ressourcer og ser på mulighederne for at kompetenceudvikle jer selv på aktivitetsområdet – bl.a. via internettet.
Vi arbejder konkret med 3 aktiviteter.

 • GPS-spillet DJEEO,
 • Teamøvelser som egner sig til de unge
 • Parkour med udgangspunkt i klubbernes lokale miljø.