Modulkurser

Modulkurser

Modulkurser for Klubpersonale

Modulkurserne består af 4 moduler af 5 timers varighed.
Kursisterne modtager et uddannelsesbevis på det samlede modulkursus.

Målgruppe:
Modulkurserne er tilrettelagt for timelønnede, pædagogisk uuddannede ansatte i klubber og ungdomsskoler. Ansatte med pædagogisk baggrund, der trænger til et ungdomspædagogisk brush-up, kan naturligvis også deltage.

Der kan tænkes to modeller:
• En lokal ungdomsskole, hvor flere eller alle medarbejderne i samtlige klubafsnit deltager
• Flere Ungdomsskoler i en kommune eller region, hvor et udvalgt antal medarbejdere deltager

Formål:
Kurserne har til formål at skærpe den enkelte medarbejders blik for det pædagogiske arbejde der ligger til grund for et godt klub- og ungdomsskoleliv.

Mål:
At klubmedarbejderen:
• Opnår en forståelse for at arbejde med større børn og unge
• Udvikler sin faglighed i forhold til klubbens og ungdomsskolens forskellige opgaver
• Får en grundlæggende viden omkring bla. relationsarbejde og anerkendende pædagogik
• Føler sig rustet til opgaven i mødet med den unge.

Modulerne

Modul 1 - Grundlæggende rammer, love og opgaver:
I dette forløb introduceres den enkelte klub medarbejder til:
• Ungdomsskolens lovgivning
• Klubbernes historiske og samfundsmæssige betydning
• Klubbernes forbyggende funktion
• Medbestemmelse, demokratiudvikling og opbygning af klubråd.
• Underretningspligt og tavshedsregler.

Modul 2 - Det pædagogiske perspektiv:
• Klubbens og ungdomsskolens opgaver i et pædagogisk perspektiv
• Karakteristik af nutidens unge
• Unge og sociale medier
• Identitetsdannelse og fællesskaber
• Relationsarbejde og anerkendelse
• Klubben som arbejdsform
• Læring i fritiden - læring i fællesskabet

Modul 3 - Kommunikation og samarbejde:
Modul 3 indeholder bud på hvordan kvalitet i kommunikation og samarbejde kan hæve kvaliteten i det pædagogiske arbejde
• Kommunikation og relationer
• Konflikthåndtering
• Samarbejde i personale gruppen
• Samarbejde med forældre
• Samarbejde på tværs og i netværk

Modul 4 - At arbejde projektorienteret
I dette modul arbejdes der med en pædagogisk udfordring fra deltagernes ene klubber. Ungdomsringens konsulent er sparringspartner og inspirator til processen.
• Opbygning af et projekt
• Dokumentation af det pædagogiske arbejde: SMTTE- modellen
• Evaluering af det pædagogiske arbejde
• Klubben på banen - fra ide til praksis

Praktiske oplysninger:

Pris:
Hver modul koster 500 kroner. Således er prisen for en samlet basisuddannelse kr. 2000,- pr. deltager. Der udstedes kursusbevis.

Antal:
Der skal være mindst 18 deltagere og maximum 32 deltagere, for at modulkurset gennemføres.
Man kan med fordel være flere ungdomsskoler i et lokalområde, der går sammen.

Sted:
Den ungdomsskole, der bestiller kurset, lægger selv lokaler til, samt serverer kaffe/the og et let måltid til deltagerne.

Tidspunkter:
Man kan vælge at afholde kurset på lørdage, lørdag/søndage (et modul pr. dag) eller som fyraftensmøder.
Det tilrådes, at der ikke går mere end en måned mellem hvert modul.

Yderligere oplysninger:
Er du interesseret i modulkurser er du velkommen til at kontakte konsulent Ulla Andersen på tlf.
65 47 21 63 eller på e-mail ula@ungdomsringen.dk

Se mere i folderen her

Ledermodul

For at give deltagerne i det pædagogiske grundforløb de bedste betingelser for at implementere den nye viden i praksis, tilbyder vi et to timers forløb for ledere og afdelingsledere i de deltagende ungdomsskoler.

Formålet med oplægget
• At lederne kender de temaer modulkurserne behandler
• at lederne derfor kan motivere deltagerne til aktiv deltagelse
• At lederne geares til at opfange spørgsmål og efterfølgende udviklingsbehov som vil blive resultatet af den nye viden
• At lederne kan stille de relevante krav til deltagerne, når ny viden skal implementeres

Der vil også blive lejlighed til at sparre med konsulenten på evt. særlige forhold, der kan lægges ind i undervisningsforløbet.

Ledermodulet koster 2000,- og foregår i den ungdomsskole, der har rekvireret det pædagogiske grundforløb.

Yderligere oplysninger:
Er du interesseret i ledermodulet, er du velkommen til at kontakte konsulent Ulla Andersen på tlf. 65 47 21 63 eller på e-mail ula@ungdomsringen.dk

Læs mere om ledermodulet her