Konferencer og temadage

Konferencer og temadage

Konferencer og temadage

Opgrader din viden og indfang de nyeste strømninger. Ungdomsringens konferencer sætter altid fokus på aktuelle børne- og ungetematikker og tager gerne debatten op. Konferencerne har forskellig udformning, men er alle baseret på, at skabe sammenhæng mellem praksis, teori og metode – så lad din virkelighed komme i spil og forvent at få tingene vendt på hovedet.

Politisk konference
Ungdomsringen udgiver hvert år en bog med et aktuelt tema på børne- og ungeområdet.
I slutningen af året afholder Ungdomsringen en politisk konference på Christiansborg, hvor fagfolk kommer med deres bud på problemstillinger og løsningsforslag i forhold til bogens tema og lægger op til debat.

Regionale temakonferencer
Ungdomsringen afvikler hvert år i samarbejde med de fem regionsbestyrelser en række mindre temakonferencer. Temaerne bestemmes ude i de enkelte regionsbestyrelser med henblik på at ramme aktuelle interesser og behov bedst muligt.
Hold øje med konferencerne på din regions hjemmeside på www.ungdomsringen.dk - Region & klub.

Landsdækkende temakonferencer
Ungdomsringen tilbyder i løbet af året en række landsdækkende konferencer med fagligt relevante emner, der knytter sig til børne- og ungdomsområdet.
Konferencerne henvender sig til alle, der har med børn og unge at gøre professionelt og frivilligt. Konferenceformen vil være en blanding af oplæg, debatter, workshops og udviklingsarbejde.

Specialkonferencer
Ungdomsringen planlægger, designer og afholder specialkonferencer i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Indbydelser og programmer vil blive sendt ud til alle medlemmer samt andre interessenter og fremgå tydeligt på www.ungdomringen.dk.

Din konference eller temadag
Har du brug for en konference eller en temadag, så rådgiver, planlægger, layouter og afholder Ungdomsringen gerne din/jeres konference.

Ring og få en snak med en af Ungdomsringens konsulenter omkring behov og ønsker for dagen. Kontakt sekretariatet på tlf. 70 27 00 50