Gode råd om besparelser

Gode råd om besparelser

Hvad kan du stille op, hvis klubben er havnet i kommunens sparekatalog

 • Skab tværfaglige alliancer med andre aktører på børne- og ungeområdet
  Boligforeninger, folkeskoler, lokale ungdomsuddannelser, SSP og nærpoliti, lokale foreninger herunder idrætsforeninger og andre klubber er eksempler på aktører, klubben kan skabe alliancer med. Undersøg andre muligheder, hvor klubben ligger.

  Præciser hvordan netop din klub arbejder tværfagligt og koordineret i forhold til lokale børn og unge, der har brug for en særlig indsats.
  Gør klubbens indsats synlig gennem konkrete historier, der viser klubben som en vigtig aktør i samarbejdet. Konkrete historier vil også gøre klubbens rolle i det organiserede fritidsliv og det vigtige forebyggende arbejde synlig.
   
 • Sæt gang i konkrete initiativer
  Afhold en klubdag eller et åbent hus arrangement med masser af aktiviteter.
  Lad børnene/de unge viser deres klub frem og fortælle om den.
  Inviter den lokale presse på besøg.
  Inviter byrådspolitikerne på besøg.
  Inddrag og aktiver forældrene

  Fortæl historierne om, hvad klubben er god til nu – men vær også forberedt på at fortælle, hvordan klubben i fremtiden har en vigtig rolle i lokalområdet.
  Fortæl hvad der kan ske, hvis klubben lukker, så børn/unge er overladt til sig selv efter skoletid.
  Forklar at klubben er det vigtige bindeled mellem skole og hjem.
  Forklar hvordan klubben kan indgå i kommunens koordinerede arbejde med børn og unge, så dyre anbringelser undgås.
  Find meget gerne mange konkrete eksempler.

 • Aktiver dit netværk både lokalt og på klubområdet generelt
  Vær offensiv og opsøgende i dit netværk.
  Gå i dialog med dit netværk.
  Hold gang i debatten om klubbens rolle og værdi i det brede forebyggende arbejde.
   
 • Brug dit netværk til
  At tænke ud af boksen og skabe gode argumenter for, hvad klubben også kan bruges til.
  At afdække klubbens styrker og muligheder for udvikling.
  At finde ud af, om der særlige udfordringer i forhold til klubbens målgruppe, der skal håndteres i fremtiden.
  At afklare lokale udfordringer - er der børn/unge i lokalområdet, der ikke er en del af det organiserede fritidsliv og hvordan klubben kan komme på banen i forhold til dem.
  At få gode argumenter, der kan bruges til en dialog med beslutningstagerne.

 • Vær opmærksom på kommandovejen i din organisation
  Informer og involver din nærmeste ledelse – især hvis du overvejer initiativer, der inddrager politikere og presse. Det er vigtigt at have opbakning og støtte i din egen organisation.
   
 • Brug Ungdomsringen
  Hold dig orienteret på www.ungdomsringen.dk.
  Læs Digitale Nyheder
  Der bliver løbende lagt artikler ud på hjemmesiden og bragt artikler i Digitale Nyheder, som indeholder gode argumenter og historier om klubbens væsentlige rolle i det forebyggende arbejde.


Læs artikler i forbindelse med besparelser fra Ungdomsringen her:

Fra www.ungdomsringen.dk:
Læs: Ungdomsringen Task Force gruppe er parat til at hjælpe klubber, der er truet af besparelser

Læs: Klubpædagogerne har de unges fortrolighed - læreren dur ikke når der er problemer

Læs: Forventningspres i skolen giver børn fysiske smerter. Klubben Søborg genkender problemet, skriver metroXpress

Fra Digitale Nyheder:
Læs: Sagt lige ud – om klubbernes udfordring

Læs: Sagt lige ud – om hvorfor kommunerne aldrig må spare på vinduespudsning