Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark


6. okt 2016 / 17:30 - 20:30
Stenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr. Vildstrup, Nr. Bjært, 6000 Kolding

Program:

17.30 – 18.00 Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)

18.00 – 18.30 Nyt fra Ungdomsringen

18.30 - 20.30 Regionsgeneralforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Kim Ebbehøj
     a. Godkendelse af formandens beretning
4. Øvrige beretninger
5. Fremlæggelse af regnskab
     a. Debat af regnskab
     b. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
11. Valg af to revisorer
12. Valg af to revisorsuppleanter
13. Valg af 19 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal          vælges).
14. Valg af revisorer og suppleanter
15. Eventuelt

På valg: Landsrådsmedlem vælges i lige år.

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Få indflydelse
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 1. oktober til mol@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkomne forslag”, skal de være indsendt senest den 15. september kl. 17.30 til mol@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem samt evt. indkomne forslag udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen på tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.
 


Vil du vide mere?
Morten Larsen
Morten Larsen
Team koordinator og konsulent
Region Syddanmark
30 92 21 60
mol@ungdomsringen.dk