Regionsgeneralforsamling - Region Sjælland


29. sep 2016 / 17:30 - 21:00
UngSlagelse, Willmoesvej 2b, 4200 Slagelse

Program:

17.30 – 18.00 Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)

18.00 – 18.30 Nyt fra Ungdomsringen

18.30 - 21.00 Regionsgeneralforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Nels Rasmussen
     a. Godkendelse af formandens beretning
4. Øvrige beretninger
5. Fremlæggelse af regnskab
     a. Debat af regnskab
     b. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
11. Valg af to revisorer
12. Valg af to revisorsuppleanter
13. Valg af 20 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal          vælges).
14. Valg af revisorer og suppleanter
15. Eventuelt

På valg: Landsrådsmedlem vælges i lige år. Nuværende Landsrådsmedlem Mathias Mathiesen ønsker genvalg.

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Få indflydelse
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 21. september til sel@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkomne forslag”, skal de være indsendt senest den 8. september kl. 17.30 til sel@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem samt evt. indkomne forslag udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk.
 


Vil du vide mere?
Søren Elmkær
Søren Elmkær
Konsulent aktiviteter
Region Nord og Sjælland
30 92 21 67
sel@ungdomsringen.dk