Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland


20. sep 2016 / 18:00 - 21:00
Herning Ungdomsskole, UngHerning, Valdemarsvej 343, 7400 Herning

Program:

18.00 – 18.30 Aftenmåltid (tilmelding påkrævet)

18.30 – 19.00 Nyt fra Ungdomsringen på landsplan

19.00 - 21.00 Regionsgeneralforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Casper Husted
     a. Godkendelse af formandens beretning
4. Øvrige beretninger
5. Fremlæggelse af regnskab
     a. Debat af regnskab
     b. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
11. Valg af to revisorer
12. Valg af to revisorsuppleanter
13. Valg af 27 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal          vælges).
14. Valg af revisorer og suppleanter
15. Eventuelt

På valg: Den nuværende formand Casper Husted ønsker ikke at genopstille, så derfor skal der i år vælges en ny formand. Indstilling til valg af regionsformand skal indsendes til tir@ungdomsringen.dk senest den 30. august 2016, kl. 18.00

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Få indflydelse
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 17. september til tir@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkomne forslag”, skal de være indsendt senest den 30. august kl. 18.00 til tir@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem samt evt. indkomne forslag udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Titte Randvig på tlf. 30 92 21 68 eller tir@ungdomsringen.dk.
 


Vil du vide mere?
Titte B. Randvig
Titte B. Randvig
Udviklingsonsulent
Kursusudvikling, Region Midt
3092 2168
tir@ungdomsringen.dk