Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden


6. okt 2016 / 17:30 - 20:30
Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade 8, 1658 KBH V.

Program:

17.30 – 18.00 Velkomst (med beretning fra bestyrelsens formand samt Ungerådets formand)

18.00 – 18.15 Pause og fyld tallerkenen

18. 15 - 19.00 Spisning (tilmelding påkrævet). Under spisningen vil der være små inspirerende oplæg. 

For de unge vil Sean komme og give et foredrag om hans liv som eks-pusher. Allerede som 20-årig begyndte han at sælge hash og har bl.a. siddet i fængsel som kulmination på en kriminel løbebane. Han er desuden kendt fra DR's programserie "Spørg mig om alt", hvor han åbenhjertigt har svaret på spørgsmål fra seerne.

For de voksne vil de 45 minutters oplæg blive delt op i 3 små oplæg med inspirerende perspektiver på fremtidens ungetilbud. Med afsæt i et ungeperspektiv vil Anne fra Roskilde Ungdomsråd give et bud på fremtidens ungetilbud. Klubleder og Master i Positiv Psykologi, Helene Bech, vil ud fra et praktisk perspektiv give et inspirerende input om at sikre og opretholde kvaliteten i fritids- og ungdomsklubben. Der ud over vil Ungdomsringens konsulent, Christoffer Schultz, komme med et input om fremtidens klubtilbud med afsæt i samfundets aktuelle udviklingstendenser.

19.00 - 19.15 Nyt fra Ungdomsringen på landsplan

19.15 - 20.30 Regionsgeneralforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved Dennis Waldemar
     a. Godkendelse af formandens beretning
4. Øvrige beretninger
5. Fremlæggelse af regnskab
     a. Debat af regnskab
     b. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5
9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
11. Valg af to revisorer
12. Valg af to revisorsuppleanter
13. Valg af 46 kongresdelegerede og suppleanter (landsrådsmedlemmerne og ungerådsmedlemmerne er forhåndsdelegerede og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal          vælges).
14. Valg af revisorer og suppleanter
15. Eventuelt

På valg: Landsrådsmedlem vælges i lige år.

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Få indflydelse
Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 1. oktober til chs@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkomne forslag”, skal de være indsendt senest den 15. september kl. 17.30 til chs@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Regnskab, navne på kandidater til regionsformand og/eller landsrådsmedlem samt evt. indkomne forslag udsendes pr. almindelig post til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Christoffer Schultz på tlf. 30 92 21 62 eller chs@ungdomsringen.dk.


Vil du vide mere?
Christoffer Schultz
Christoffer Schultz
Konsulent
Region Hovedstaden, udvikling, kurser, konferencer og målrettede forløb
30 92 21 62
chs@ungdomsringen.dk