Natur og friluft - Kurser og kompetenceudvikling

30. nov 2017

Seminar om friluftsliv i den åbne skole og i understøttende undervisning

Seminar Klubber og Ungdomsskolers pædagogiske tilgang til friluftsliv i den åbne skole og i understøttende undervisning Indhold:            ...

På Skibhusskolen Odense i samarbejde med Ung Odense og Grejbank FYN

Se alle kurser, events og arrangementer her


Vores mangeårige gode kursussamarbejdet med Kattinge Værk er blevet opsagt pr. 1/8-2017.
Kattinge Værk har fået ny ledelse og man ønsker at gå andre og nye veje med Kattinge Værks arbejde.

Derfor er alle kurser i efteråret 2017, som Kattinge Værk stod for blevet aflyst og er nu blevet fjernet fra den elektroniske kalender.

Lige nu undersøger Ungdomsringen om det er muligt at arrangere nogle nye kurser, som erstatning til de aflyste kurser.

Hvis det lykkes, så vil de komme i kursuskalenderen her på hjemmesiden.

Natur og friluft

Ungdomsringen udgiver sammen med Havkajaksamrådet, Friluftsrådet og Natur- og aktivitetscentret Kattinge Værk 2 hæfter om Havkajak og et om kano samt det gratis Endags Sikkerhedskursushæfte i kano eller kajak.
Hæfterne opdateres løbende for at få det nyeste med om teknikker, regler mv.
 
Endags Sikkerhedshæfte for kano og kajak
Dette er et hæfte med pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, der tilbydes i flere og flere kommuner. Disse kurser giver medarbejdere kompetencer til sejlads i kano og havkajak i på forhånd udpegede meget beskyttede farvande med vandtemperaturer over 10 grader og vind på op til 4 m/sek.
 
Havkajakinstruktør 2
Kajakhistorie, om kajaktyper og konstruktion, teori og pædagogik med bl.a. undervisningslære, lederegenskaber, roteknik og redningsøvelser i praksis ud fra Havkajaksamrådets vejledende retningslinier.
 
Havkajakroer
Kajaktyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, Færdsel i naturen, sikkerhed samt de grundlæggende ro- og sikkerhedsteknikker ud fra Havkajaksamrådets vejledende retningslinier på havkajakroer-niveauet.
 
Kanoinstruktør
Kanotyper, udstyr, påklædning, vind og vejr, færdsel i naturen, pædagogik og undervisningslære, sikkerhed samt de grundlæggende padle- og sikkerhedsteknikker ud fra kanosamrådets vejledende retningslinier på kanoinstruktør-niveau.
 
Natur og Friluftsliv i Klubberne
Hæftet ”Natur og Friluftsliv i Klubberne” indeholder en inspirationsdel med konkrete udeaktiviteter omkring klubbben, friluftsliv samt naturaktiviteter. Derudover er der også en faktadel med en masse praktiske oplysninger om natur og friluftsliv i Ungdomsringen.
Bestil hæftet her