Friluftsliv - Kurser og kompetenceudvikling

14. mar 2018

8 timers Førstehjælp ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” FORÅR 2018

8 timers Førstehjælp ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” Bruges af ansvarlige for sejladsaktiviteter og træklatreinstruktører ...

Skibhusgården, Grejbank Fyn, Skibhusvej 388, 5000 Odense C

3. apr 2018

Træklatreinstruktør

Træklatreinstruktørkursus Indholdsbeskrivelse:               KURSETS MÅL På kurset gennemgås teorien og de praktiske teknikker omkring...

Knøsgården mellem Ry og Silkeborg

19. apr 2018

Introduktion til læringskort i friluftsliv, Øst

Introduktion til Læringskort, Øst Indholdsbeskrivelse:               Friluftsrådet har lavet i alt 112 læringskort i friluftsliv, som kan bruges...

Natur- og Friluftscenter Pibergården, Nødebovej 56A, 3400 Fredensborg (overfor Skovskolen og ved Esrum Sø)

Se alle kurser, events og arrangementer her


Vores mangeårige gode kursussamarbejdet med Kattinge Værk er blevet opsagt pr. 1/8-2017.
Kattinge Værk har fået ny ledelse og man ønsker at gå andre og nye veje med Kattinge Værks arbejde.

Derfor er alle kurser i efteråret 2017, som Kattinge Værk stod for blevet aflyst og er nu blevet fjernet fra den elektroniske kalender.

Lige nu undersøger Ungdomsringen om det er muligt at arrangere nogle nye kurser, som erstatning til de aflyste kurser.

Hvis det lykkes, så vil de komme i kursuskalenderen her på hjemmesiden.

Natur- og friluftsliv

For klubber, der har valgt at bruge natur og friluftsliv som pædagogisk værktøj i klubarbejdet, er der flere tilbud.
 
Naturvejleder

Ungdomsringen har sammen med efterskolerne sin egen naturvejleder, Lars Borch Jensen.

Klubberne kan søge råd og vejledning hos Lars, lige som han kan hyres til specielle aktiviteter i klubben.
 
Natur- og Friluftskurser 
I samarbejde med naturvejleder Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne samt Natur- og Aktivitetscentret Kattinge Værk udbydes hvert år et stort antal kurser, der skal være med til at styrke natur- og friluftsaktiviteterne for børn og unge. 
Vi udbyder bl.a. hvert år instruktøruddannelser indenfor for kano- og havkajaksejlads samt væg- og træklatring.
Kursusprogram kan rekvireres på tlf. 70 27 00 50 eller hentes her
På vores instruktørkurser i kano og havkajak bruger vi vores kano og kajakhæfter som undervisningsmateriale.
 
Grejbanker
En grejbank er et sted, hvor klubben kan låne forskelligt friluftsudstyr for eksempel kanoer, kajakker, MTB'ere, telte, soveposer, rygsække, våddragter og meget andet. Det er billigt at låne grejet – lånegebyret skal kun dække vedligeholdelse, fornyelse af nedslidt udstyr, forsikringer og lignende. Arbejdet i grejbankerne bygger på idealisme og er ulønnet. 
Grejbankerne ligger spredt over hele landet - og det er forskelligt, hvilket udstyr den enkelte grejbank har.
Tjek grejbankerne ud på www.grejbank.dk
 
Støtte til Natur- og Friluftsaktiviteter
Ungdomsringen og Friluftsrådet har udarbejdet en lokalaftale med henblik på at forbedre Ungdomsringens medlemmers muligheder for at søge tips- og lottomidler til natur- og friluftsaktiviteter. Hent vejledning her.

Kattinge Værk - Natur og Aktivitetscenter er Ungdomsringens samarbejdspartner. På www.kattingevaerk.dk kan du finde opdaterede normer for sikkerhed og uddannelse indenfor kano, havkajak og klatring. Ydermere kan du finde opdaterede oversigter over uddannede instruktører i samme discipliner.
  
 
KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING
 
Kursuskalender
Ungdomsringen tilbyder i samarbejde med efterskolerne en lang række kurser i natur- og friluftsliv. Udover de faste kurser og temadage, har I mulighed for at rekvirere specialdesignede og lokalt afviklede kurser, inspirationsdage for personale, aktivitetsdage/klubevents for både personale og unge, konsulentbesøg osv.
 
Vi er stolte over at kunne videreføre traditionen med danske kurser på Storey Ar ms Outdoor Education Centre i Wales. På Storey Arms i nationalparken Brecon Beacons smukke og udfordrende natur, nord for Cardiff i Wales, er alle muligheder for oplevelser og udfordringer til stede.
Læs meget mere om indholdet i kurset HER
 
 
Friluftsliv, både i by, på land og til vands, rummer mange muligheder for at arbejde med personlig udvikling, sociale kompetencer/relationer og fysisk træning/aktivitet. Det er op til jer at udnytte mulighederne – BARE KOM AN!

Eksempler på specialdesignede kurser kan være:
  • leg, teknik og tons og tummel i kano eller havkajak
  • bål og bålmad
  • GPS aktiviteter
  • dyre- og planteliv omkring klubben
     
Læs om "Støtte til natur og friluftsaktiviteter" her

Se det særskilte kursusprogram Natur & Friluftssliv, kursusprogram 2017-18.

 
Husk at tilmeldingen er bindende efter sidste tilmelding, såfremt kurset gennemføres. Det betyder, at kursusbetalingen opkræves ved for sent afbud.
Vær opmærksom på at efterskoler, der ikke betaler til naturvejlederordningen, skal betale 700 kr. mere for kurserne.

 


For yderligere information kontakt venligst naturvejleder Lars Borch.