Underviser du i eSport, eller planlægger du at gøre det?

Nu kan du blive uddannet eSportstræner af forbundet for danske eSportsforeninger eSport Danmark. Træneruddannelsen har fokus på, hvordan man sikrer læring og udvikling hos sine udøvere, og hvordan man som underviser skaber et sundt spilmiljø med fokus på en balanceret hverdag og gode rammer, som udøverne trives i både fysisk og mentalt.

Træneruddannelsen udvikles i samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund, eSport Danmark, DGI og Ungdomsringen. Uddannelsens grundkursus har været udbudt 6 gange i løbet af første halvår 2017 og udbydes på ny fra november 2017. Du vil efter bestået grundkursus have mulighed for at uddanne dig yderligere i forhold til specifikke spilkompetencer. Disse overbyggende kurser lanceres i løbet af 2018.

Kort om eSport-træneruddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne ressourcestærke og engagerede ambassadører for eSporten. Her er det samarbejdspartnernes forhåbning, at ambassadørerne efterfølgende kan stimulere gode og bæredygtige fællesskaber, hvor eSport kan dyrkes.

  • Uddannelsen retter sig mod alle med interesse i at undervise i eSport. Eksempelvis lærere, pædagoger og frivillige i foreninger.
  • Formålet med uddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af undervisningen i eSport.
  • Uddannelsen vil bl.a. sikre et sundhedsfagligt fokus i uddannelsen med undervisning og inspiration om kost, relevant fysisk træning og søvnrytmer.

Gennem uddannelse af eSport-instruktører sikres det, at foreninger, skoler og andre interesserede får fagpersoner, der kan varetage et højt fagligt og pædagogisk niveau i undervisningen samtidigt med et højt sundhedsfagligt fokus.

Kommende kurser:


Grundkursus i Nordsjælland

HVORNÅR: 21. april kl. 09:00 - 22. april 2018 kl. 18:00
HVOR:  Unge- og Kulturcenter (UKC) Halsnæs Kommune, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk, Danmark
TILMELDINGSFRIST: 15. april 2018 (NB: Tilmelding åbner 1. marts)


Grundkursus i Hjørring

HVORNÅR: 20. april kl. 18:00 - 22. april 2018 kl. 16:00
HVOR:  Halvorsminde Efterskole, Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring 
TILMELDINGSFRIST: 13. april 2018 


Grundkursus i Grindsted

HVORNÅR: 8. juni kl. 17:45 - 10. juni 2018 kl. 16:00
HVOR:  Magion, tignhusgade 15, 7200 Grindsted
TILMELDINGSFRIST: 21. maj 2018