Natur og Friluftskurser - Mulighedernes Land


Dato:
04-08-2011 - 31-12-2012
Tid:
09:45 - 09:45
Sted:
Hvor I ønsker

Ungdomsringen tilbyder inspirationskurser, temadage, personaledage og klubbesøg med enten Lars Borch, Ungdomsringens naturvejleder eller Jens Øyås Møller, konsulent i Ungdomsringen.

Udover Natur & Friluftsliv 2011 kursusprograms allerede fastlagte kurser og temadage har I desuden mulighed for at rekvirere specialdesignede og lokalt afviklede kurser, inspirationsdage for personale, aktivitetsdage/ klubevents for både personale og unge, konsulentbesøg osv.

Friluftsliv, både i by, på land og til vands, rummer mange muligheder for at arbejde med personlig udvikling, sociale kompetencer/relationer og fysisk træning/aktivitet.

Det er op til jer, om I vil udnytte mulighederne – BARE KOM AN!

Eksemplerpå specialdesignede kurser:

 • adventurerace – teambuilding/klubbuilding
 • leg, teknik og tons og tummel i kano eller havkajak
 • klatreaktiviteter på alt og for alle
 • bål og bålmad
 • GPS aktiviteter
 • svampeture
 • dyre og planteliv omkring klubben
 • snittearbejde/ grøn sløjd
 • lege i natur/ gamle lege
 • orienteringsløb
 • sejlads
 • windsurfing
 • mountainbike
 • friluftsaktivitetsudvikling
 • klubcheck – hvad gør vi (friluftsaktiviteter)og hvad kunne vi fremadrettet gøre

Prisen afhænger af varighed og indhold.

Hvis du/I er interesseret skal I kontakte Naturvejleder Lars Borch, Tlf. 86 89 88 88, Mail: larsborch@tdcadsl.dk eller Ungdomsringens konsulent Jens Øyås Møller, tlf. 65 47 21 65, Mail: jem@ungdomsringen.dk

Tilmelding til Natur og Friluftskurser - Mulighedernes Land

< Tilbage