Sport

Sport

Sporten i Ungdomsringen skal lægges til rette således:

  • at klubberne har mulighed for bevidst at arbejde med sportsaktiviteter i socialpædagogisk øjemed,
  • at der gives mulighed for, at klubberne over hele landet kan mødes i et samvær, der giver grobund for yderligere udbygning af kammeratskabet,
  • at klubberne og regionerne aktivt involveres i afviklingen af arrangementer/ stævner.

For at leve op til disse formål har Ungdomsringen gennem de seneste år ændret sin sportsvirksomhed ganske grundigt.
De traditionelle danmarksmesterskaber i en række discipliner med forudgående kvalifikationsstævner er blevet afløst af helt nye, tværgående idrætstræf og helt nye alternative aktiviteter.

Ungdomsringen arrangerer fortsat DM i 8 ball pool i samarbejde med DDBU (Den Danske Billard Union).
Der arrangeres ligeledes DM Turnering i cross, speedway, roadracing samt BMX (se særskilt under disse aktiviteter)

Flere af regionerne arrangerer regionale mesterskaber i f.eks. indefodbold – tjek din regions hjemmeside for nærmere oplysninger.

E-sport: Se under computeraktiviteter.

Hør nærmere om mulighederne for din klub på tlf: 7027 0050.