Kultursamarbejde

Kultursamarbejde

BUKOF

Er en forkortelse af Børne- og Ungdoms Kulturelle Organisationers Forum og er et samarbejde, der er etableret mellem landsorganisationerne DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed, Musik & Ungdom, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber og Ungdomsringen.

Samarbejdet sigter på en samordning og styrkelse af især børns og unges muligheder for aktiv kulturudøvelse. Af naturlige samarbejdsområder kan nævnes:

  • Kulturpolitisk lovgivningsarbejde på lands- og lokalplan.
  • Repræsentation i kulturpolitiske organer.
  • Kursus- og uddannelsesvirksomhed
  • Fælles arrangementer på lands-, regions og lokalplan.
  • Oprettelse af faciliteter for børne- og ungdomskulturel virksomhed.